× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Mała Polska Flota Powietrzna Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Floriana 2A, 40-288 Katowice
KRS: 0000285859
NIP: 8862870068
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu (tarcza 4.0)

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział: X Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Lompy 14, 40-040 Katowice
Województwo: Śląskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: -
Telefon: -
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 12379. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-10997/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Floriana 2A, 40-288 Katowice, KRS 0000569044, NIP 9691614197), działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 23 marca 2021 r. o godz. 1200 w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 34/2021 (6179) z dnia 19 lutego 2021 r. → Pozycja 12379

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

25 listopada 2020

Poz. 66380. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-67136/2020]

Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS 0000569044, NIP 9691614197), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez prezesa zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz wiceprezesa Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 25 listopada 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66380

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL