× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Sypniewska Agnieszka w restrukturyzacji (Rojewo)
NIP: 5562465876
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 65988. Sypniewska Agnieszka prowadząca Gospodarstwo Rolne w Jaszczółtowie. [BMSiG-65285/2021]

SYPNIEWSKA AGNIESZKA prowadząca GOSPODARSTWO ROLNE z siedzibą: Jaszczółtowo 12, 88-111 Rojewo (NIP 556-246-58-76, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1008). Dniem układowym jest dzień 18.10.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65988

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL