× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Firma Handlowo ­Usługowa TRE­MET Krzysztof Trębicki w restrukturyzacji
NIP: 8211658858
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 35106. Trębicki Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TRE- -MET Krzysztof Trębicki w Wiśniewie-Kolonii. [BMSiG-34104/2021]

Krzysztof Trębicki prowadzący Firma Handlowo-Usługowa TRE-MET Krzysztof Trębicki z siedzibą: Wiśniew-Kolonia 38, 08-112 Wiśniew (NIP 8211658858, PESEL dane ukryte) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008) Dniem układowym jest dzień 27.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 103/2021 (6248) z dnia 31 maja 2021 r. → Pozycja 35106

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 maja 2021

Poz. 35106. Trębicki Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa TRE- -MET Krzysztof Trębicki w Wiśniewie-Kolonii. [BMSiG-34104/2021]

Krzysztof Trębicki prowadzący Firma Handlowo-Usługowa TRE-MET Krzysztof Trębicki z siedzibą: Wiśniew-Kolonia 38, 08-112 Wiśniew (NIP 8211658858, PESEL dane usunięte) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008) Dniem układowym jest dzień 27.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 103/2021 (6248) z dnia 31 maja 2021 r. → Pozycja 35106

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL