× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Skoneczna Mariola i Skoneczny Jacek w restrukturyzacji
NIP: 8341058625
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 47667. Skoneczna Mariola prowadząca Gospodarstwo Rolne w Strzebieszowie. [BMSiG-46933/2021]

Skoneczna Mariola prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Strzebieszów 54, 99-434 Domaniewice (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 23.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 141/2021 (6286) z dnia 23 lipca 2021 r. → Pozycja 47667

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

23 lipca 2021

Poz. 47668. Skoneczny Jacek prowadzący Gospodarstwo Rolne w Strzebieszowie. [BMSiG-46932/2021]

Skoneczny Jacek prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Strzebieszów 54, 99-434 Domaniewice (PESEL dane ukryte, NIP 8341058625), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 23.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 141/2021 (6286) z dnia 23 lipca 2021 r. → Pozycja 47668

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL