× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
P.H.U. ARASS-TRANS Arkadiusz Topczyłko w restrukturyzacji (bp. E. Samsela 4/27, 19-300 Ełk)
NIP: 8481588352
Status: W toku
Tryb: przyspieszone postępowanie układowe

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRp 27/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 40/20

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 72570. Topczyłko Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 27/20. [BMSiG-71588/2021]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Arkadiusza Topczyłko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS- -TRANS” Arkadiusz Topczyłko, sygn. akt VIII GRp 27/20, informuje, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 9 listopada 2021 r. postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 8 października 2021 r. na następujących warunkach:
GRUPA 1: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi zabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności
Dłużnik proponuje: – spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) w 240 równych ratach płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania.
GRUPA 2: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności do sumy 30.000,00 zł Dłużnik proponuje:
– spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w 24 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych;
– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 3: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności powyżej sumy 30.000,00 zł do sumy 80.000,00 zł Dłużnik proponuje:
– spłatę 80% wierzytelności głównej (kapitału) w 24 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych;
– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 20% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 4: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności powyżej sumy 80.000,00 zł Dłużnik proponuje:
– spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) wraz z odsetkami od wierzytelności głównej naliczonymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w łącznie 96 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych;
– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych naliczonych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
GRUPA 5: wierzyciele będący Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi (FIZ) Dłużnik proponuje:
– spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w łącznie 96 nierównych ratach, przy czym spłata nastąpi w dwóch etapach: I Etap: spłata 10% wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu w 36 równych ratach płatnych raz w miesiącu, do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się;
II Etap: spłata 90% wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu w 60 równych ratach płatnych raz w miesiącu, do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od kolejnego pełnego miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym doszło do zakończenia spłaty w ramach etapu I;
– umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania;
– umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału). GRUPA 6: wierzyciele będący osobami fizycznymi Dłużnik proponuje: – spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w 48 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 7: wierzyciele publicznoprawni – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dłużnik proponuje: całkowitą spłatę, tj. 100% wierzytelności głównej (kapitału) wraz z należnościami ubocznymi w 60 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych. Na postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 225/2021 (6370) z dnia 22 listopada 2021 r. → Pozycja 72570

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

15 października 2021

Poz. 64932. Topczyłko Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 27/20. [BMSiG-64135/2021]

Niniejszym nadzorca sądowy wyznaczony w przyspieszonym postępowaniu układowym Arkadiusza Topczyłko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. „ARASS- -TRANS” Arkadiusz Topczyłko, sygn. akt VIII GRp 27/20, informuje, że postanowieniem z dnia 8 października 2021 r. zatwierdzony został złożony w dniu 8 września 2021 r. oraz uzupełniony w dniu 28 września 2021 r. zaktualizowany spis wierzytelności. Ponadto nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 8 października 2021 r., stwierdzono przyjęcie układu o następującej treści:
GRUPA 1: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi zabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem swoich wierzytelności Dłużnik proponuje: – spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) w 240 równych ratach płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania.
GRUPA 2: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności do sumy 30.000,00 zł Dłużnik proponuje: – spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w 24 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 3: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności powyżej sumy 30.000,00 zł do sumy 80.000,00 zł Dłużnik proponuje: – spłatę 80% wierzytelności głównej (kapitału) w 24 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 20% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 4: wierzyciele będący bankami lub instytucjami pożyczkowymi niezabezpieczeni na majątku Dłużnika prawami rzeczowymi posiadający wierzytelności powyżej sumy 80.000,00 zł Dłużnik proponuje: – spłatę 100% wierzytelności głównej (kapitału) wraz z odsetkami od wierzytelności głównej naliczonymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w łącznie 96 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych naliczonych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
GRUPA 5: wierzyciele będący Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi (FIZ) Dłużnik proponuje: – spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w łącznie 96 nierównych ratach, przy czym spłata nastąpi w dwóch etapach: I Etap: spłata 10% wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu w 36 równych ratach płatnych raz w miesiącu, do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się; II Etap: spłata 90% wierzytelności głównej pozostałej po umorzeniu w 60 równych ratach płatnych raz w miesiącu, do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od kolejnego pełnego miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym doszło do zakończenia spłaty w ramach etapu I; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 6: wierzyciele będący osobami fizycznymi Dłużnik proponuje: – spłatę 70% wierzytelności głównej (kapitału) w 48 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych; – umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej i innych kosztów ubocznych, w tym kosztów postępowania; – umorzenie 30% wierzytelności głównej (kapitału).
GRUPA 7: wierzyciele publicznoprawni – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dłużnik proponuje: całkowitą spłatę, tj. 100% wierzytelności głównej (kapitału) wraz z należnościami ubocznymi w 60 równych ratach, płatnych co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu uprawomocniło się z zastrzeżeniem, że wysokość ostatniej raty będzie obejmowała różnicę między całkowitą sumą wierzytelności (pozostałego do spłaty kapitału), a sumą rat dotychczas uregulowanych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 201/2021 (6346) z dnia 15 października 2021 r. → Pozycja 64932

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

13 listopada 2020

Poz. 66378. Topczyłko Arkadiusz prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/20, VIII GRp 27/20. [BMSiG-67175/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GR 40/20, o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika P.H.U. „ARASS – TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku, zam.: ul. Edwarda Samsela 4/27, 19-300 Ełk, NIP 8481588352,
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Marcina Kopacza (nr licencji 827),
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z dnia 5 czerwca 2015 r.), uznając, iż otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66378

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

8 marca 2021

Poz. 16195. Topczyłko Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/20, VIII GRp 27/20. [BMSiG-14723/2021]

Nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym dłużnika P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko, sygn. akt VIII GRp 27/20, zawiadamia, że zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 1000, w sali nr XXIII, w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Ponadto nadzorca sądowy zawiadamia, że pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz pismem z dnia 9 lutego 2021 r. złożono Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 45/2021 (6190) z dnia 08 marca 2021 r. → Pozycja 16195

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

26 listopada 2020

Poz. 66378. Topczyłko Arkadiusz prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „ARASS-TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 40/20, VIII GRp 27/20. [BMSiG-67175/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 listopada 2020 r., sygn. akt VIII GR 40/20, o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego postanowił:
I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika P.H.U. „ARASS – TRANS” Arkadiusz Topczyłko w Ełku, zam.: ul. Edwarda Samsela 4/27, 19-300 Ełk, NIP 8481588352,
II. na nadzorcę sądowego wyznaczyć Marcina Kopacza (nr licencji 827),
III. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z dnia 5 czerwca 2015 r.), uznając, iż otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66378

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL