× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Q6 Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wrocław)
KRS: 0000566458
NIP: 8952048142
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 73562. Q6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000566458. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2015 r. [BMSiG-72864/2021]

Q6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000566458, NIP 8952048142. Q6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Paprotna 8 lok. 21, 51-117 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000566458, NIP 8952048142, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008).
Dniem układowym jest dzień 26.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 228/2021 (6373) z dnia 25 listopada 2021 r. → Pozycja 73562

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

6 grudnia 2021

Poz. 73562. Q6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000566458. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2015 r. [BMSiG-72864/2021]

Q6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000566458, NIP 8952048142. Q6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Paprotna 8 lok. 21, 51-117 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000566458, NIP 8952048142, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008).

Dniem układowym jest dzień 26.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 228/2021 (6373) z dnia 25 listopada 2021 r. → Pozycja 73562

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL