× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji
NIP: 6321932779
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 643
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji

Przedsiębiorstwo Przemeks w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota, niniejszym na podstawie art.
226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Jaworzno;
4. adres dłużnika to: aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 26/29, 43-600 Jaworzno;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Jaworzno.
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym
dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie
restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków
niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności
uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem
postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia
skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.)
Przedsiębiorstwo Przemeks prowadzi działalność z zakresu sprzedaży detalicznej opartej na franczyzie sklepu ABC. Działalność została zarejestrowana w CEIDG w dniu 1 czerwca 2007 roku.
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL