× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji
NIP: 6321932779
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 643
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Przemeks Przemysław Słota w restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO
Nadzorca układu, którym jest Marcin Kopacz w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota, niniejszym na podstawie art.
226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Przemysław Słota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemeks Przemysław Słota;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Jaworzno;
4. adres dłużnika to: aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 26/29, 43-600 Jaworzno;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Jaworzno.
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL