× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Artur Komorowski w restrukturyzacji
NIP: 8241605074
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Gospodarstwo Rolne Artur Komorowski w restrukturyzacji

Numer obwieszczenia: 20220517/00083
Sygnatura postępowania: LU1S/GRz-nu/45/2022
Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika,
którym jest Artur Komorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Artur Komorowski, niniejszym na
podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 17 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Artur Komorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Artur Komorowski;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL dane ukryte;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Żelazów;
4. adres dłużnika to: Żelazów 6, 07-120 Żelazów;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Żelazów.
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL