× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Bród Alicja i Bród Krzysztof w restrukturyzacji (Telatyn)
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 64333. Bród Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolne w Marysinie. [BMSiG-63598/2021]

Nadzorca układu Bród Krzysztofa prowadzącego Gospodarstwo Rolne, adres: Marysin 22, 22-652 Telatyn, PESEL dane ukryte, NIP 9211588727, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 29 października 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 199/2021 (6344) z dnia 13 października 2021 r. → Pozycja 64333

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 64331. Bród Alicja prowadząca Gospodarstwo Rolne w Marysinie. [BMSiG-63601/2021]

Nadzorca układu Bród Alicji prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Marysin 22, 22-652 Telatyn, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 29 października 2021 r., o godz. 1300, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 199/2021 (6344) z dnia 13 października 2021 r. → Pozycja 64331

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 43430. Bród Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolne w Marysinie. [BMSiG-42545/2021]

Bród Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Marysin 22, 22-652 Telatyn (PESEL dane ukryte, NIP 9211588727), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 5.07.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 128/2021 (6273) z dnia 06 lipca 2021 r. → Pozycja 43430

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL