× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska w restrukturyzacji (Kieljany 10, 19-213 Radziłów)
NIP: 7191208033
Status: W toku
Tryb: postępowanie sanacyjne

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Województwo: Podlaskie

Dane postępowania:
Sygnatura akt: VIII GRs 7/20
Sygnatura wniosku: VIII GR 21/20

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 23690. Zalewska Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska w Kieljanach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 21/20, VIII GRs 7/20. [BMSiG-23271/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt VIII GR 21/20, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Agaty Zalewskiej prowadzącej gospodarstwo rolne pod firmą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska (nr PESEL (dane ukryte), NIP 7191208033), adres: Kieljany 10, 19-213 Radziłów;
II. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
III. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; IV. jako podstawę jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 7/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 102/2020 (5992) z dnia 27 maja 2020 r. → Pozycja 23690

Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

30 września 2020

Poz. 50820. Zalewska Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska w Kieljanach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 21/20, VIII GRs 7/20. [BMSiG-51638/2020]

Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt VIII GR 21/20, o otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika Agaty Zalewskiej prowadzącej gospodarstwo rolne pod firmą Gospodarstwo Rolno- -Hodowlane Agata Zalewska, zarządca informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. złożono spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. W powyższym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 191/2020 (6081) z dnia 30 września 2020 r. → Pozycja 50820

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 maja 2020

Poz. 23690. Zalewska Agata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska w Kieljanach. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 21/20, VIII GRs 7/20. [BMSiG-23271/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 maja 2020 r., sygn. akt VIII GR 21/20, o otwarcie postępowania sanacyjnego postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Agaty Zalewskiej prowadzącej gospodarstwo rolne pod firmą Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska (nr PESEL (dane ukryte), NIP 7191208033), adres: Kieljany 10, 19-213 Radziłów;
II. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008);
III. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu; IV. jako podstawę jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Postępowania sanacyjne prowadzone jest pod sygnaturą VIII GRs 7/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 102/2020 (5992) z dnia 27 maja 2020 r. → Pozycja 23690

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL