× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne ANETA BAJWOLUK w restrukturyzacji (Anoniówka)
Status: W toku
Tryb: postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Radomiu
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Adres: ul. Warszawska 1, 26-600 Radom

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 19651. Bajwoluk Aneta prowadząca gospodarstwo rolne w Antoniówce. [BMSiG-18435/2021]

ANETA BAJWOLUK (PESEL dane ukryte) prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą w Antoniówce, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 19.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19651

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

22 marca 2021

Poz. 19651. Bajwoluk Aneta prowadząca gospodarstwo rolne w Antoniówce. [BMSiG-18435/2021]

ANETA BAJWOLUK (PESEL dane ukryte) prowadząca gospodarstwo rolne z siedzibą w Antoniówce, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Marcin Kopacz (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 19.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 55/2021 (6200) z dnia 22 marca 2021 r. → Pozycja 19651

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL