× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
P.P.H.U AGROWAP Bakun Dariusz w restrukturyzacji (Myców)
NIP: 9222541391
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Daniel Zabłocki
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 62757. Bakun Dariusz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP Dariusz Bakun w Krzywymstoku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRz 29/21. [BMSiG-62037/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Dariusza Bakuna prowadzącego działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP DARIUSZ BAKUN (NIP 9222541391, PESEL dane ukryte), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 lipca 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt IX GRz 29/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 194/2021 (6339) z dnia 06 października 2021 r. → Pozycja 62757

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 44891. Bakun Dariusz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP Dariusz Bakun w Krzywymstoku. [BMSiG-43912/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Dariusza Bakun prowadzącego działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP DARIUSZ BAKUN (NIP 9222541391, PESEL dane ukryte), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 lipca 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelari Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44891

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 22085. Bakun Dariusz prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP Dariusz Bakun w Krzywymstoku. [BMSiG-20860/2021]

DARIUSZ BAKUN (PESEL dane ukryte) prowadzący działalność rolniczą oraz gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. AGROWAP DARIUSZ BAKUN z siedzibą w Krzywymstoku (NIP 9222541391), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Daniel Zabłocki (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 30.03.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 63/2021 (6208) z dnia 01 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22085

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL