× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK w restrukturyzacji (Lelów)
NIP: 9491962338
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

oz. 65997. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” w Lelowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 9/21. [BMSiG-65239/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Artura Rydzka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” ul. Polna 2B lok. 4, 42-235 Lelów (PESEL dane ukryte, NIP 9491962338), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 27 sierpnia 2021 r. odroczonego do dnia 30 sierpnia 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRz 9/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 205/2021 (6350) z dnia 21 października 2021 r. → Pozycja 65997

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 51299. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK” w Lelowie. [BMSiG-50592/2021]

Nadzorca układu Artura Rydzka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK”, ul. Polna 2B lok. 4, 42-235 Lelów (PESEL dane ukryte, NIP 9491962338), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 sieprnia 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniach wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 154/2021 (6299) z dnia 11 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51299

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 28463. Rydzek Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK w Lelowie. [BMSiG-27353/2021]

Artur Rydzek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA RYDZEK ARTUR RYDZEK z siedzibą: ul. Polna 2B, lok. 4, 42-235 Lelów (NIP 9491962338), (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Wiceprezesa Zarządu Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 28.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 83/2021 (6228) z dnia 30 kwietnia 2021 r. → Pozycja 28463

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL