× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
BEST PRODUCT MARCIN ZAMRZYCKI w restrukturyzacji (Włocławek)
NIP: 8882658182
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 56360. Zamrzycki Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki we Włocławku. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 10/21. [BMSiG-55754/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Marcina Zamrzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki, adres: aleja Jana Pawła II 6b, 87-800 Włocławek (NIP 8882658182) informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 24 sierpnia 2021 r., odroczonego na dzień 27 sierpnia 2021 r., przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika.
Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GRz 10/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 172/2021 (6317) z dnia 06 września 2021 r. → Pozycja 56360

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 50743. Zamrzycki Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki we Włocławku. [BMSiG-49884/2021]

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Marcina Zamrzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki, adres: Aleja Jana Pawła II 6b, 87-800 Włocławek (NIP 8882658182), działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 24 sierpnia 2021 r., o godz. 1200. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 152/2021 (6297) z dnia 09 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50743

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

21 września 2021

Poz. 27804. Zamrzycki Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki we Włocławku. [BMSiG-26442/2021]

Marcin Zamrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Best Product Marcin Zamrzycki z siedzibą: aleja Jana Pawła II 6b, 87-800 Włocławek (NIP 8882658182), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny MARCIN KOPACZ (nr licencji 827). Dniem układowym jest dzień 26.04.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 81/2021 (6226) z dnia 28 kwietnia 2021 r. → Pozycja 27804

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL