× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Motyka Damian PPHU DAMOT Damian Motyka w restrukturyzacji
NIP: 6470516477
Status: W toku

Dane sądu
Nazwa sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice

Dane postępowania:
Sygnatura akt: brak
Sygnatura wniosku: brak

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Postanowienie o zatwierdzeniu układu

Sąd Rejonowy w Gliwicach – XII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 roku w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, otwartym na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 sprawy z wniosku dłużnika Damiana Motyki o zatwierdzenie układu postanawia:

1. zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Damiana Motyki, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DAMOT” Damian Motyka, ul. 3 Maja 101A, 44-361 Syrynia, PESEL: dane ukryte, NIP: 6470516477

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

25 października 2021

Poz. 29848. Motyka Damian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe DAMOT Damian Motyka w Syrynii. [BMSiG-28622/2021]

Nadzorca układu Damiana Motyki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe „DAMOT” Damian Motyka z siedzibą w Syrynii (NIP 6470516477), działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużników w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 27 maja 2021 r., o godz. 1200, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniach wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 88/2021 (6233) z dnia 10 maja 2021 r. → Pozycja 29848

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 stycznia 2021

Poz. 7773. Motyka Damian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe „DAMOT” Damian Motyka w Syrynii. [BMSiG-6253/2021]

Damian Motyka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe „DAMOT” Damian Motyka z siedzibą w Syrynii (NIP 6470516477), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.01.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 21/2021 (6166) z dnia 02 lutego 2021 r. → Pozycja 7773

Pliki do pobrania

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

3 lutego 2021

Poz. 7773. Motyka Damian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe „DAMOT” Damian Motyka w Syrynii. [BMSiG-6253/2021]

Damian Motyka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe „DAMOT” Damian Motyka z siedzibą w Syrynii (NIP 6470516477), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.01.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 21/2021 (6166) z dnia 02 lutego 2021 r. → Pozycja 7773

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL