× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
GOSPODARSTWO ROLNE ARTUR JĘDRZEJCZAK I EWELINA JĘDRZEJCZAK w restrukturyzacji (Ratowo)
NIP: 5691779683
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55001. Jędrzejczak Ewelina prowadząca Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54402/2021]

Ewelina Jędrzejczak prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55001

 

Poz. 55000. Jędrzejczak Artur prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54399/2021]

Artur Jędrzejczak prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL dane ukryte, NIP 5691779683), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55000

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL