× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
GOSPODARSTWO ROLNE ARTUR JĘDRZEJCZAK I EWELINA JĘDRZEJCZAK w restrukturyzacji (Ratowo)
NIP: 5691779683
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 75629. Jędrzejczak Artur prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-74814/2021]

Nadzorca układu Artura Jędrzejczaka prowadzącego Gospodarstwo Rolne, adres: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów, PESEL dane ukryte, NIP 5691779683, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 20 grudnia 2021 r., o godz. 1000, w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 234/2021 (6379) z dnia 03 grudnia 2021 r. → Pozycja 75629

 

Poz. 75626. Jędrzejczak Ewelina prowadząca Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-74800/2021]

Nadzorca układu Eweliny Jędrzejczak prowadzącej Gospodarstwo Rolne, adres: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów, PESEL dane ukryte, działając na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086 ze zm.) informuje, że zwołuje się zgromadzenie wierzycieli dłużnika w celu głosowania nad układem. Termin zgromadzenia wierzycieli nadzorca układu wyznaczył na dzień 20 grudnia 2021 r. o godz. 1100 w Vindico Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A, V piętro, 01-756 Warszawa. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 234/2021 (6379) z dnia 03 grudnia 2021 r. → Pozycja 75626

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

27 sierpnia 2021

Poz. 55001. Jędrzejczak Ewelina prowadząca Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54402/2021]

Ewelina Jędrzejczak prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL 87061014966), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55001

 

Poz. 55000. Jędrzejczak Artur prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54399/2021]

Artur Jędrzejczak prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL 87061616373, NIP 5691779683), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55000

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

30 sierpnia 2021

Poz. 55001. Jędrzejczak Ewelina prowadząca Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54402/2021]

Ewelina Jędrzejczak prowadząca Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55001

 

Poz. 55000. Jędrzejczak Artur prowadzący Gospodarstwo Rolne w Ratowie. [BMSiG-54399/2021]

Artur Jędrzejczak prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Ratowo 45A, 06-540 Radzanów (PESEL dane ukryte, NIP 5691779683), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 27.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 167/2021 (6312) z dnia 30 sierpnia 2021 r. → Pozycja 55000

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL