× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
GOSPODARSTWO ROLNE BABIARZ MAREK ANTONI w restrukturyzacji (Gruszka Zaporska)
NIP: 9222279183
Status: W toku
Tryb: przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55477. Babiarz Marek Antoni prowadzący Gospodarstwo Rolne w Gruszce Zaporskiej. [BMSiG-54863/2021]

Marek Antoni Babiarz prowadzący Gospodarstwo Rolne z siedzibą: Gruszka Zaporska 129, 22-463 Radecznica (PESEL dane ukryte, NIP 9222279183), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji: 1008) Dniem układowym jest dzień 30.08.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 169/2021 (6314) z dnia 01 września 2021 r. → Pozycja 55

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL