× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Gospodarstwo Rolne Przewoźniczuk Monika i Przewoźniczuk Krzysztof w restrukturyzacji (Jabłonna Lacka)
NIP: 823-122-92-21
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 44905. Przewoźniczuk Monika prowadząca gospodarstwo rolne w Dzierzbach Szlacheckich. [BMSiG-43903/2021]

Monika Przewoźniczuk zamieszkała: Dzierzby Szlacheckie 58, 08-304 Jabłonna Lacka (PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 30.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44905

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

30 czerwca 2021

Poz. 44896. Przewoźniczuk Krzysztof prowadzący Gospodarstwo Rolne Krzysztof Stanisław Przewoźniczuk w Dzierzbach Szlacheckich. [BMSiG-43894/2021]

Krzysztof Przewoźniczuk prowadzący Gospodarstwo Rolne Krzysztof Stanisław Przewoźniczuk z siedzibą: Dzierzby Szlacheckie 58, 08-304 Jabłonna Lacka (NIP 823-122-92-21, PESEL dane usunięte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068, KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 827) oraz Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1008). Dniem układowym jest dzień 30.06.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44896

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL