× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
"Apteka przy Kościele" Gabriela i Tadeusz Szoja s.c. w restrukturyzacji
NIP: 5321298046
Status: W toku
Tryb: Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 643
E-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl

Apteka w restrukturyzacji

Apteka w restrukturyzacji

Nadzorca układu, którym jest Daniel Zabłocki w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Gabriela Szoja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Apteka przy Kościele” Gabriela Szoja i Tadeusz Szoja s.c., niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 5 kwietnia 2022 r..

Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  1. dłużnikiem jest: Gabriela Szoja prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Apteka przy Kościele” Gabriela Szoja i Tadeusz Szoja s.c.;
  2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL: DANE UKRYTE;
  3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Kołbiel;
  4. adres dłużnika to: Rynek 18, 05-340 Kołbiel;
  5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Kołbiel;
  6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL