• Kompleksowa obsługa transakcji mających za przedmiot nieruchomości (m.in. przygotowanie i negocjowanie umów związanych z nabyciem oraz zbyciem nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym sprzedaży nieruchomości, jak również najmu i dzierżawy)
  • Regulacja stanu prawnego nieruchomości (w tym m.in. kwestie związane z zasiedzeniem i zniesieniem współwłasności)
  • Doradztwo w relacjach i sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi współwłaścicielami
  • Sporządzanie oraz opiniowanie oświadczeń i umów ustanawiających m.in. użytkowanie nieruchomości, służebności gruntowe – w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, służebności osobiste – służebność mieszkania, dożywocie
  • Prowadzenie spraw sądowych dotyczących zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenia nieruchomości, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczenia nakładów na nieruchomość, odszkodowania za grunty zajęte na drogi publiczne, eksmisji
  • Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK