× Zaloguj się menu: Start O nas Oferta Aktualności Wiedza Kontakt
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych zarówno w obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim z zastosowaniem najwłaściwszych rozwiązań, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta
  • Weryfikacja przedłożonych wzorców umów pod kątem prawnym ze szczególnym uwzględnieniem występujących po stronie klienta potencjalnych zagrożeń
  • Modyfikacja treści postanowień umownych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzk wiążących się z zawarciem umowy w proponowanym kształcie
  • Proponowanie treść aneksów mających wyeliminować określone wątpliwości lub ryzyka
  • Sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie interpretacji postanowień zawartych już umów z uwzględnieniem bieżącej linii orzeczniczej, w tym ocena szans na pozytywne zakończenie sprawy sądowej, przedstawienie rekomendowanych rozwiązań prawnych biorąc pod rozwagę oczekiwania klienta
  • Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy zabezpieczenia wykonania umowy
  • Udział w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktuudział w negocjacjach zmierzających do zawarcia kontraktu
  • Dochodzenie roszczeń w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy
  • Egzekwowanie od kontrahenta prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL