× Zaloguj się menu: Start O nas Oferta Aktualności Wiedza Kontakt

Obsługa Prawna:

Poprzez naszych Radców Prawnych świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych. Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje przede wszystkim:

  • Bieżące konsultacje i porady prawne
  • Analizę sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
  • Sporządzanie opinii prawnych przez doświadczonych prawników
  • Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami, organami egzekucyjnymi, administracji
  • państwowej i publicznej, w tym organami skarbowymi
  • Sporządzanie i opiniowanie umów oraz uczestniczenie w negocjacjach, przygotowywanie wniosków, porozumień, pism procesowych etc.
  • Uczestnictwo i prowadzenie procesów sprzedaży, fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Doradzamy m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, upadłościowego, a także finansowego, administracyjnego i prawa pracy jak również prawa konkurencji i ochrony konsumentów, własności intelektualnej a także ochrony danych osobowych. Posiadamy również doświadczenie w sporach z bankami.

Przekształcenia, fuzje:

W zakresie usług oferujemy doradztwo w przekształceniach podmiotów, a w szczególności korzystne przekształcenia w zakresie opodatkowania. Specjalizujemy się w przekształceniu spółek kapitałowych w osobowe, w tym również w spółkę komandytową. Takie rozwiązanie pozwalają uniknąć podwójnego opodatkowania, tak ja to ma miejsce w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ( CIT i podatek od dywidendy ). Jednocześnie taka forma umożliwia uniknięcia odpowiedzialności osobistej przez niektórych wspólników, tak jak to ma miejsce w przypadku spółek osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o takiej formie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystaj z formularza kontaktowego.

Szkolenia pracownicze:

Podczas wieloletniej współpracy z naszymi klientami, działającymi w różnych branżach, zaobserwowaliśmy, że w firmach nie przywiązuje się właściwej wagi do gromadzenia i sporządzania odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza zdarzenia gospodarcze. Problem pojawia się w chwili, gdy kontrahent uchyla się od płatności i trzeba szybko podjąć działania, aby maksymalnie zwiększyć szanse odzyskania wierzytelności. W większości przypadków okazuje się, że dokumentacja, jaką dysponuje firma jest niewystarczająca do szybkiego i sprawnego podjęcia czynności przez kancelarię prawną, a często jedynym potwierdzeniem jest wystawiona faktura VAT. Pozyskanie niezbędnych informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami i upływem czasu, który trzeba poświęcić na zgromadzenie brakujących dokumentów, zamiast skoncentrować się na odzyskiwaniu należności. Ponadto podkreślić należy, iż często w chwili, gdy istnieje spór, nie jest możliwe już należyte udokumentowanie dokonanych transakcji ze względu na brak takiej woli dłużnika.

Właśnie dlatego do naszej oferty wprowadziliśmy szkolenia dla pracowników firm, które mają na celu poszerzyć wiedzę z zakresu prawa. Głównym adresatem szkoleń jest kadra związana bezpośrednio z obsługą klienta oraz osoby zajmujące się przygotowywaniem i gromadzeniem dokumentów handlowych. Szkolenia najczęściej prowadzone są przez radcę prawnego mającego praktyczne doświadczenie w obrocie gospodarczym. Jesteśmy elastyczni odnośnie ich tematyki, a szczegółowy zakres szkoleń ustalamy z uwzględnieniem Państwa potrzeb i wymagań.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL