× Zaloguj się menu: Start O nas Oferta Aktualności Wiedza Kontakt

Skupujemy wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego. Zarówno przeterminowane jak i te, które nie są jeszcze wymagalne (dyskonto faktur). Zapytania rozpatrywane są indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami w terminie do 5 dniu. Prosimy o wypełnienie ankiety.

Wypełnij formularz wykupu wierzytelności

Jak wycenić pakiet wierzytelności?

Określając wierzytelności, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży w formie pakietu należy określić kilka czynników:

  • Kwota wierzytelności: informacja o wartości poszczególnej wartości wierzytelności wchodzących w skład pakiety oraz suma.
  • Określenie dłużnika: należy wskazać czy dłużnicy pochodzą z sektora biznesowego (b2b) lub czy są to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, ważne aby określić jakie dane numeryczne posiadamy o dłużniku NIP, REGON a w szczególności PESEL lub data urodzenia.
  • Datę powstania oraz wymagalności każdej wierzytelności.
  • Tytuł wierzytelności: informacja powinna zawierać dane z czego wynika każda wierzytelność wraz z jej numerem (faktury, nakaz, wyrok, nota) oraz krótkiej specyfikacji firmy, która dokonuje sprzedaży pakietu wierzytelności.
  • Ważną informacją jest oznaczenie czy należności zawarte w pakiecie były przedmiotem windykacji wewnętrznej czy też była zlecona na zewnątrz oraz kiedy ten proces się zakończył.
  • Zabezpieczenia: Istotną informacją jest również wskazanie formy zabezpieczenia poszczególnych transakcji (hipoteka, poręczenie, zastaw, weksel)
  • Dokumentacja: proces sprzedaży może się odbyć poprzez przekazanie pełnej dokumentacji określającej poszczególną wierzytelność, jak również tylko na podstawie szczegółowego zestawienia należności.

Jakość przygotowanego pakietu wierzytelności zawierającego komplet danych ma znaczący wpływ na cenę uzyskaną w finalnym rozrachunku. Wiele firm optymalizując koszty windykacji decyduje się na sprzedaż wierzytelności zaledwie po 60 dniach po terminie płatności i uzyskują satysfakcjonującą cenę sprzedaży pakietu. Wprowadzając politykę zarządzania należnościami, już w trakcie sprzedaży swoich towarów lub usług, poprzez gromadzenie jak najwięcej danych o transakcji i dłużniku, maksymalizuje cenę sprzedaży danego pakietu.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL