× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
White Blue Beige Modern Pinterest Pin 002

Restrukturyzacja 

to pojęcie, które od czasów pandemii coraz częściej pojawia się w artykułach czy ofertach adresowanych do przedsiębiorców. Spotykamy się z definiowaniem tego słowa jako sposób na oddłużenie lub  zredukowanie zadłużenia.

Czy tak faktycznie jest? Jakie perspektywy daje to postępowanie w sytuacji, gdy firma boryka się z zagrożeniem niewypłacalnością? Kiedy jest odpowiedni czas na restrukturyzację i dla kogo to postępowanie będzie odpowiednim narzędziem.

Przedsiębiorca uznaje zmianę jako zjawisko pożądane, dające szansę na wdrożenie nowych działań, wykorzystanie niszy i zyskanie nowych odbiorców. Jest wszak kreatorem nowych rozwiązań i motorem napędowym dla gospodarki. Niemniej gdy sytuacja rynkowa jest wysoce zmienna i gdy towarzyszą jej zjawiska np. takie jak: gwałtowny wzrosty cen towarów i usług, wysoki koszt finansowania, trudność w pozyskaniu kapitału, trudności z utrzymaniem pracowników i znalezieniem nowych, niepewność na rynku dostaw, nieterminowe płatności ze strony kontrahentów, zmiany w opodatkowaniu – o potyczki w biznesie, zwłaszcza prowadzonym w skali mikro nie trudno.

Oczywistym jest fakt, iż im szybciej zdiagnozujemy problemy, opracujemy i wdrożymy rozwiązania, tym szanse na odzyskanie płynności są większe. Rzecz jednak w tym, że często na barkach właściciela firmy jest zbyt wiele, aby móc poradzić sobie z każdą trudną sytuacją w odpowiednim czasie.

Piętrzące się problemy nie dają motywacji do dalszego działania na rzecz rozwoju firmy, powodują także pewien paraliż i brak aktywności w kierunku poszukiwania rozwiązań. To sukcesy bowiem determinują do działania i chęci wprowadzania zmian, a nie ich brak.

 

Sprawdź także: Jak przygotować firmę lub gospodarstwo rolne do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

 

Jednym z pierwszych działań, które podejmują właściciele firm, gdy sytuacja finansowa zaczyna być niepokojąca jest ograniczenie kosztów stałych. Ograniczenia w zatrudnieniu, zmiana miejsca wykonywania działalności z uwagi na niższy czynsz, poszukiwanie tańszych zamienników do produkcji. Przedsiębiorcy czynią również starania w kierunku poszukiwanie nowych rynków zbytu, zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów, podniesienia efektywności pracy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań czy wypracowywania wyższej dochodowości.

W drodze do osiągnięcia zakładanych celów potrzeby jest czas, a jego długość uzależniona jest od kilku czynników, m.in. od wiedzy i doświadczenia  Zarządu, sytuacji makroekonomicznej i odpowiednio podjętej reakcji oraz stopnia skomplikowania danej sprawy.

Nie ma nic bardziej zgubnego, niż działanie pod wpływem emocji, w pośpiechu, w presji, przy ciągłych zapytaniach o to, kiedy rata czy faktura zostaną opłacone.

Gdy firma jest obciążona finansowaniem zewnętrznym – wartość miesięcznych obciążeń jest zbyt duża vs osiągany dochód właściwą odpowiedzią na potrzebę przedsiębiorstwa może być restrukturyzacja (w rozumieniu przepisów z dn. 15 maja 2015 r – prawo restrukturyzacyjne).

Rozwiązaniem bowiem w takiej sytuacji będzie próbą zawarcia porozumienia z wierzycielami – zmiana dotychczasowych warunków spłaty – wydłużenie terminów, wprowadzenie okresu karencji, próba uzyskania redukcji długu poprzez zniwelowanie kosztów ubocznych (opłat windykacyjnych, odsetek), zmiana zabezpieczenia pożyczki i uzyskania korzystniejszych warunków spłaty (niższych kosztów), konwersja zadłużenia na udziały w spółce, czy sprzedaż składników majątkowych w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Restrukturyzacja daje szanse wypracowania ogólnej ugody ze wszystkimi wierzycielami jednocześnie. Jest to zatem skuteczne narządzie dopasowania swoich aktualnych możliwości płatniczych do osiąganych dochodów.

Sprawdź także: O restrukturyzacji słów kilka, czyli wywiad w Radio Rekord

 

Restrukturyzacja nie jest skierowana jedynie dla podmiotów niewypłacalnych, wobec których toczą się liczne egzekucje (choć niewątpliwie chroni dłużnika przed nimi). Działanie to ma na celu uniknięcie negatywnych skutków utraty płynności, a wdrożenie jej w odpowiednim momencie może uchronić właściciela przed działaniami windykacyjnymi lub utratą biznesu, czy też wypracowanego przez lata majątku. To także swoistego rodzaju mechanizm wczesnego reagowania i wdrożenie działań naprawczych w celu odzyskania płynności.

Restrukturyzacja sprawdzi się zatem u podmiotów, które aktualne zasoby finansowe nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb płatniczych bądź u takich, które przewidują, że w niedługim czasie mogą utracić źródło zarobkowania lub których koszty drastycznie rosną, a co za tym idzie biznes przestaje być opłacalny. Firma taka powinna mieć perspektywę dalszego działania, aby móc spłacić swoje zobowiązania i móc wypracować rozwiązania, które w przyszłości uchronią ją przed podobnymi zagrożeniami.

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 123 82 50 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

 

Sprawdź także: 

 

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy

 


Dodano: 23 grudnia 2022r.
Tagi: Restrukturyzacja firmy, oddłużenie,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL