× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
Jakie dokumenty do restrukturyzacji są najważniejsze?

Jakie dokumenty do restrukturyzacji są najważniejsze?

Plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis majątku – kto sporządza te dokumenty?

 

Właściwie odpowiedź nie jest oczywista, gdyż w dużej mierze zależy to od samego doradcy prowadzącego restrukturyzację. Wydaje się jednak, że im więcej dokumentów oczekuje od nas doradca, tym bardziej rzetelnie podchodzi do swojej pracy. Pamiętajmy, że za doradcą stoi sąd i to ostatecznie do sądu należy decyzja o zatwierdzenie bądź nie układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli, a zatem należy przyjąć, że im bardziej rzetelnie będzie wyglądał wniosek o zatwierdzenie układu, tym większa szansa na powodzenie zakończenia całej procedury. Rzetelny wniosek poparty jest wglądem do dokumentacji, a zatem jakie dokumenty są potrzebne do restrukturyzacji?

 

1. Najważniejsze i bez tego nie odbędzie się żadne postępowanie to LISTA WIERZYTELNOŚCI. Kompletna lista zawiera takie informacje, jak nazwa wierzyciela wraz z numerem NIP/KRS, kwota wierzytelności do spłaty (saldo), wysokość raty miesięcznej oraz podstawa (czyli np. numer umowy kredytowej albo numer faktury, jeśli jest to zobowiązanie wobec kontrahenta.

2. Jeśli na liście wierzytelności znajdują się umowy kredytowe, która są w trakcie spłacania, to dopełnieniem dokumentacji będzie HARMONOGRAM SPŁAT poszczególnych kredytów. Informacja z harmonogramu jest niezbędna aby w porównać obecne warunki do proponowanych w układzie.

3. Jeśli na spisie wierzytelności znajdują się umowy leasingowe, wówczas wraz z doradca i na podstawie UMOWY LEASINGOWEJ trzeba podjąć decyzję, czy wierzytelność ta wchodzi do układu. Nie każdy rodzaj leasingu bowiem będzie uczestniczył w postępowaniu.

4. Naprzeciw liście wierzytelności stoi SPIS MAJĄTKU. W majątek wlicza się zarówno:

· nieruchomości – tutaj w spisie powinien się znaleźć adres, numer KW (w przypadku braku KW należy przedstawić akt notarialny), szacowaną wartość, a w przypadku posiadania (!) także opis i oszacowanie wykonane przez rzeczoznawcę. Jeśli nie posiada się opisu i oszacowania wówczas podaje się wartość szacunkową. Ważne (!) jeśli na nieruchomości jest ustanowione zabezpieczenie doradca restrukturyzacyjny powinien mieć to wyraźnie zaznaczone w spisie.

· ruchomości – spis powinien zawierać informacje na temat marki, modelu, roku produkcji oraz szacowanej wartości przedmiotu. Ważne (!) jeśli przedmiot jest w leasingu doradca restrukturyzacyjny powinien mieć to wyraźnie zaznaczone w spisie.

 

Sprawdź także: Jak przygotować firmę lub gospodarstwo rolne do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

 

5. Przedsiębiorca razem z doradcą sporządza PLAN RESTRUKTURYZACYJNY, który zawiera najważniejsze zmiany, które zajdą w przedsiębiorstwie tak, aby zwiększyć przychody (lub zmniejszyć koszty) w trakcie lub po zawarciu układu.

6. Bilans spółki lub KPiR z ostatniego okresu jest niezbędny do przygotowania planu restrukturyzacyjnego i opracowania wariantów optymistycznego i pesymistycznego dalszej przyszłości firmy w restrukturyzacji po zawarciu i w czasie realizacji układu. Takie dokumenty powinna przygotować księgowa, ale w szczególnych przypadkach powinien się tym zająć podmiot pełniący funkcję nadzoru nad postępowaniem.

7. Stosowne oświadczenia np. to, że czy uczestniczyło się w podobnym postępowaniu przez ostatnie 10 lat i z jakim skutkiem. Takie oświadczenia przygotowuje doradca restrukturyzacyjny i weryfikuje sytuację zgodnie z rzeczywistością. 

8. Najważniejsze – UMOWA Z DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM – tylko osoba posiadająca uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego może przeprowadzić postępowanie. Lista doradców restrukturyzacyjnych jest dostępna na stronie ministerstwa wraz z numerem licencji.  

Doradca restrukturyzacyjny to zawód regulowany, który został utworzony w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

 

W niektórych przypadkach doradca może chcieć mieć wgląd w takie inne dokumenty do restrukturyzacji. Pamiętajcie, że szczerość z doradcą to klucz do waszego sukcesu.

 

 

Sprawdź także: 

Jak przygotować firmę lub gospodarstwo rolne do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja – korzyści dla zadłużonego przedsiębiorcy


Dodano: 26 sierpnia 2022r.
Tagi: umowa z doradcą, spis majątku, spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL