× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Brak przyjęcia układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – co dalej?

Od początku wprowadzenia uproszczonego postępowania  restrukturyzacyjnego w ramach tarczy 4 .0 ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem  wśród podmiotów gospodarczych. Z każdym miesiącem można zaobserwować coraz większą liczbę obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowań COVID-owych. . Z dobrodziejstwa ustawy korzystają przedsiębiorcy praktycznie każdej branży i wielkości. Od spółek akcyjnych do rolników prowadzących gospodarstwa rolne – co ciekawe szczególnie w tej grupie te postępowaniem cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Niestety analizując obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogromna liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych nie przekłada się liczbę przyjętych układów. Często nie dochodzi do samego zgromadzenia wierzycieli, a jeżeli do niego dojdzie wierzyciele negatywnie weryfikują propozycje układowe i nie wyrażając dla nich  poparcia, co skutkuje brakiem przyjęcia upragnionego układu.

Zdarza się, że mimo decyzji wierzycieli o poparciu układu i uzyskaniu stosownej większości osobowej i kapitałowe, której to z reguły towarzyszy  ogromny wysiłek nadzorcy układu i dłużnika włożony w przekonanie wierzycieli, aby głosowali za układem i zebraniem głosów w dość napiętym harmonogramie, pomimo tego całego wysiłku nie udaje się osiągnąć ostatecznego sukcesu. Sąd bowiem nawet  w sytuacji, gdzie jakby się mogło wydawać, takie zatwierdzenie jest tylko formalnością, oddala wniosek o zatwierdzenie układu.  Nie chcemy tu analizować przyczyn niezatwierdzania układu, bo jest to temat na oddzielny artykuł, ale co zrobić, gdy dojdzie do takim wypadku?…

W naszej praktyce spotykamy sytuacje do zawarcia układu mija się z rzeczywistości dosłownie o włos. Jest to szczególnie trudne do przełknięcia gdy nadzorca układu i dłużnik wkładają bardzo dużą prace w przygotowanie całego procesu (szczególnie w sytuacji gdzie występuje duża liczba wierzycieli), a sami wierzyciele są żywotnie zainteresowani przyjęciem układu i udaną  restrukturyzacja dłużnika. Głosowanie, które zakończyło się mimo starań z każdej strony fiaskiem daje jednak ogromną wartość dodaną w postaci wiedzy, czyli wiedzę na temat tego, jak wierzyciel deklaruje swoje poparcie dla procesu restrukturyzacji dłużnika, konkretnych propozycji dłużnika dotyczących redukcji zobowiązań, wprowadzenia karencji w spłacie, rozłożenia na raty itd. Tę wiedzę można w przyszłości wykorzystać i dużo zyskać. Swoją drogą samo ustalenie sald rozrachunków i ich uporządkowanie stanowi bardzo dużą wartość, którą można zastosować do kolejnego postępowania.

Uwzględniając zebraną dokumentację, można wystąpić o otwarcie sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Jakie opcje mamy do wyboru?

 

Przyśpieszone postępowanie układowe, w którym wykorzystując  wiedzę z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego możemy szybko doprowadzić do kolejnego głosowania, poprawiając przy tym propozycje układowe dla wierzycieli, którzy we wcześniejszym głosowaniu oddali głos przeciw układowi.

Otwarcie PPU daje dłużnikowi kolejny czas na powstrzymanie postępowań egzekucyjnych oraz wdrażanie wcześniej zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych. W wielu przypadkach już samo otwarcie postępowania i ustawowy zakaz spłaty wierzytelności objętych z mocy prawa układem, jest pomocnym narzędziem do unormowania sytuacji w przedsiębiorstwie. W sytuacjach skrajnych, gdzie wierzyciel wyraźnie daje sygnał że nie jest zainteresowany zawarciem układu z dłużnikiem, może dążyć do aktywacji prowadzonej egzekucji, która ogranicza wierzyciela jedynie do majątku na którym zostało ustanowione zabezpieczenie, najczęściej hipoteka. W takiej sytuacji należy rozważyć możliwość zastosowania układu częściowego lub rozpocząć przygotowania do postępowania sanacyjnego.

W przypadku gdy do otwarcia UPR doszło już w chwili prowadzonych egzekucji, w szczególności egzekucji z nieruchomości, racjonalnym rozwiązaniem będzie zachowanie procedury złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, nawet w sytuacji braku przyjęcia układu przez nadzorcę, co pozwoli na złożenie uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wydaje się że cały wysiłek włożony w UPR, tj. przygotowanie dokumentów, spisów wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych oraz testu prywatnego wierzyciela, będą mogły być wykorzystane do rozpoczęcia ochrony dłużnika w sanacji. Należy również pamiętać, że w postępowaniu sanacyjnym można również wskazać osobę bądź podmiot np. spółkę do pełnienia funkcji zarządcy, która w przypadku pozyskania zgody na poparcie przez wierzycieli posiadających 30% wierzytelności daje możliwość wyboru wyboru przez Sąd proponowanego doradcę restrukturyzacyjnego do pełnienia tej funkcji.

W sytuacji, gdy jednak nadzorca układu nie zwołał zgromadzenia wierzycieli oraz nie został złożony wniosek o zatwierdzenie układu (aby skorzystać ze złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego), a komornik podjął czynności zmierzające do egzekucji z rachunku bankowego, wierzytelności lub wyznaczono termin licytacji nieruchomości, racjonalnym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o otwarcie na zasadach ogólnych postępowania sanacyjnego.

Należy pamiętać, że postępowanie sanacyjne jest trudniejsze do otwarcia i było ono w swoim zamyśle dedykowane do większych podmiotów. Jego plusem a dalszej konsekwencji umorzenie wszystkich postępowań egzekucyjnych. Na plus jest także dłuży czas trwania tego postępowania który można trwać dwanaście miesięcy. Minusem są większe koszty tego postępowania, trudności z jego otworzeniem, konieczność wpłaty dużej zaliczki na poczet kosztów postępowania do sądu. Wpłata zaliczki w sytuacji problemów przedsiębiorcy i zajęć egzekucyjnych na rachunku bankowym stanowi dużą przeszkodę. Dłuży okres trwania postępowania sanacyjnego umożliwia wprowadzenie działań naprawczych w przedsiębiorstwie, sprzedaż zbędnego majątku ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnym sprawia, że także postępowanie sanacyjne ma wiele zalet.

Podsumowując nie ma jednej recepty dla podmiotu, któremu nie udało się uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Każda działalność ma swoją specyfikę i nie ma takich samych dwóch postępowań restrukturyzacyjnych. Na pewno zawsze da się znaleźć jakieś optymalne wyjście z sytuacji.

Chcesz podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym?

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Zadzwoń pod numer 22 123 82 50 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym.

Sprawdź także: 

PZU czy sanacja? Które postępowanie restrukturyzacyjne wybrać? 

 


Dodano: 23 listopada 2021r.
Tagi: oddalenie wniosku,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL