× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Dość często nasi potencjalni klienci zgłaszają się z pytaniem czy otwarcie uproszczonego postępowania restukturyzacyjnego uchroni ich przed uniknięciem licytacji z nieruchomości.  W szczególności w przypadku  kiedy termin licytacji z nieruchomości został już wyznaczony i jest dosłownie za kilka dni…

Zgodnie z art.16 pkt 3  ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 Postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone z mocy prawa po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik dostaje swego rodzaju immunitet egzekucyjny połączony z moratorium na spłatę długów.

W praktyce wielokrotnie zawiadamialiśmy sąd nadzorujący egzekucję z nieruchomości jak i samego komornika o otwarciu postępowania  restrukturyzacyjnego, co skutkowało zniesieniem, czyli ODWOŁANIEM licytacji.

Żeby nie było zbyt kolorowo większe trudności następowały w momencie, kiedy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie zdążyło ukazać się złożone obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Przedstawienie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i potwierdzenie złożenia wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego rozwiewały wątpliwości.

Należy pamiętać, iż otwarcie uproszczonej restrukturyzacji zawiesza postępowanie egzekucyjne na cztery miesiące. Oczywiście to w sytuacji kiedy układ nie zostanie przyjęty, a dłużnik nie wystąpi z uproszczonym wnioskiem sanacyjnym zgodnie z art 23 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. W sytuacji, w której układ zostanie zawarty egzekucje komornicze c odo zasady są umarzane, a następuje realizacja planu spłaty zobowiązań na ustalonych przez obie strony (przez strony mam na myśli każdego wierzyciela oraz dłużnika z osobna)  zasadach.  Gdy plan jest realizowany zgodnie z założeniami nie występuje przesłanka do prowadzenia egzekucji.

Jako praktykujący doradcy restrukturyzacyjni odradzamy czekanie do ostatniej chwili na otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest wyznaczony termin licytacji.

Należy pamiętać iż zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 istnieje obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej złożeniem wniosku w złej wierze. Działaniem w złej wierze może być odebrane przez wierzycieli uzyskanie immunitetu egzekucyjnego bez chęci zawarciu układu z wierzycielami.

Wierzyciele, z których wniosku wszczęto egzekucję z nieruchomości  odbiorą takie działalnie jako próbę dalszej ucieczki dłużnika,  a nie chęć faktycznej zmiany swojej sytuacji poprzez zawarcie układu z ogółem wierzycieli. Takie nastawienie wierzycieli nie ułatwi z nimi rozmów i ewentualnego dojścia do porozumienia.

W praktyce sprzedaż nieruchomości przez komornika nie jest dla nikogo dobrym rozwiązaniem, gdyż dość często cena uzyskiwana w licytacji jest zaskakująco niska. Wynika to z kilku przyczyn, ale największym czynnikiem wpływającym na środki uzyskane z takiej transakcji jest  już sama wycena w operacie szacunkowym nieruchomości, na którym bazuje komornik. Operat szacunkowy sporządzany w celu sprzedaży wymuszonej zawiera ceny przyjęte z dolnych widełek cen transakcyjnych – pewnie aby zwiększyć szanse i skrócić czas na sprzedaż.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży nie jest lokal mieszkalny to z reguły taka licytacja nie przyciąga dużo potencjalnych licytantów, wówczas dochodzi do drugiej licytacji, gdzie cena za nieruchomość jest dodatkowo obniżana. Do niskiej ceny sprzedaży dochodzi, opłata pobierana przez komornika, która wynosi około 10 % wartości sprzedawanej nieruchomości plus rozliczenie innych kosztów. Na sam koniec wierzyciele dostają tylko niewielką część wierzytelności, a sam dłużnik pozostaje nadal z ogromnym długiem i bez nieruchomości.

Dlatego warto podjąć próbę uniknięcia najgorszego scenariusza i próbować wcześnie przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które doprowadzi do zawarcia układu z wierzycielami, uratuje firmę, nieruchomość i przyszłość dłużników, znajdujących się często nie ze swojej winy i zamierzonego działania w trudnej sytuacji ekonomicznej.


Dodano: 22 września 2021r.
Tagi: licytacja, komornik, restrukturyzacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL