× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm oraz gospodarstw rolnych. Wprowadzone na podstawie tarczy 4.0 jako pomoc podmiotom gospodarczym w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii Sars-COV 2. Jest to specjalny tryb postępowania, który nie był traktowany jako postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Restrukturyzacyjne, a jedynie z jego elementami.

Od 01.12.2021 uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne po zmianach przyjmie nazwę Postępowanie o zatwierdzenie układu, w skrócie PZU, zostaje wprowadzone w bardzo zbliżonej wersji jak dotychczas UPR wraz z zmianami, które w naszym uznaniu jeszcze bardziej chronią firmy/gospodarstwa przed negatywną perspektywą wszczęcia egzekucji lub ogłoszenia upadłości dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, istniało w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne, natomiast z uwagi na brak ochrony przed egzekucją nie cieszyło się większym zainteresowaniem. Obecny kształt PZU pozwala otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne poprzez zawarcie umowy z licencjonowanym Doradcą restrukturyzacyjnym, czyli pozostała odformalizowana forma otwarcia, z pełną ochroną przedsiębiorstwa dłużnika przed prowadzoną egzekucją lub przed wypowiadaniem umów istotnych z punktu widzenia działalności dłużnika takich leasing, najem, kredyt, pożyczka, wynajem. Istotną i zachowaną zmianą z postępowania UPR pozostała forma objęcia układem wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenie na majątku dłużnika w formie hipoteki, zastawu, przewłaszczenia, itp. oczywiście pod warunkiem że w propozycjach układowych nie wprowadzona będzie forma umorzenia wierzytelności, z pewnymi wyjątkami, które będą opisane w innym artykule.

W świetle nowych przepisów wprowadzona została zmiana dokumentów, jakie dłużnik powinien przekazać i które powinny być opracowane przed otwarciem PZU, tak jak do tej pory niezbędne jest przekazanie doradcy spisów wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, natomiast nowym elementem do rozpoczęcia restrukturyzacji jest wstępny plan restrukturyzacyjny. Te elementy mogą czy też powinny  być sporządzone we współpracy z doradcą, w szczególności opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego, który powinien zawierać m.in. przyczyny zaistniałej sytuacji jak i plany wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych z określeniem terminu ich wdrożenia jak i oszacować koszty z tym związane.

Kolejną pozytywną zmianą w nowym postępowaniu jest objęcie układem pełnej wierzytelności ZUS, gdyż dotychczas, część składki finansowanej przez ubezpieczonego (najczęściej pracownika) a opłacanej przez przedsiębiorcę nie była objęta układem. Było to problematyczny zapis, już na etapie sporządzania spisu wierzytelności, jak również przy realizacji płatności na tak rozdzielone zobowiązania.

Na dzień dzisiejszy negatywnym elementem wdrażanych zmian jest wprowadzenie od dawna zapowiadanego ogólnopolskiego systemu o nazwie Krajowy Rejestr Zadłużonych KRZ, natomiast z uwagi na utrudnienia w dostępie do możliwości jego testowania, temat ten będzie opisywany szeroko przez osoby odpowiedzialne za jego wdrożenie z ramienia ministerstwa sprawiedliwości, a przez praktyków prawa restrukturyzacyjnego, po terminie jego faktycznego wdrożenia.

 


Dodano: 29 listopada 2021r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL