× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

W ostatnim czasie pomogliśmy w wyjściu z zadłużenia spółce akcyjnej z branży energetycznej, która skorzystała ze szczególnej formy restrukturyzacji zobowiązań w postaci tzw. konwersji wierzytelności na akcje przedsiębiorstwa.

Nasz Klient posiadał blisko 27 mln zł zadłużenia u 26 podmiotów. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie po zatwierdzeniu układu przez Sąd, wierzytelności ulegną spłacie poprzez konwersję na akcje. Wartym uwagi jest fakt, że w głosowaniu czynnie brało udział 17 wierzycieli, z czego 15 zagłosowało za, a pozostali wierzyciele zostaną zaspokojeni w stopniu nie mniejszym niż w przypadku upadłości.

Możliwość porozumienia dłużnika z wierzycielami (w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego) w okresie 4 miesięcy bez konieczności otwierania postępowania sądowego aż do momentu przyjęcia układu okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem. Nad przebiegiem całego postępowania czuwał nasz licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. W wyznaczonym terminie, na zgromadzeniu wierzycieli dokonano zliczenia głosów, Nadzorca Układu stwierdził o przyjęciu układu, po czym dłużnik złożył wniosek do Sądu o jego zatwierdzenie. Następnie po zatwierdzeniu układu rozpoczęła się jego realizacja.

Jednym z rodzajów propozycji układowych (czyli spłaty długu), adresowanych do dłużników – spółek akcyjnych, może być tzw. konwersja wierzytelności na nowo wyemitowane w skutek wykonania układu akcje.

W przypadku postępowań restrukturyzacyjnych Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, gdy narusza on prawo lub jest oczywiste, że dłużnik nie będzie w stanie spłacać układu. W sytuacji naszego Klienta nie wystąpiła żadna z powyższych przesłanek. Dłużnik jest w stanie konkurować na rynku i uzyskiwać zyski co przemawia za zdolnością do wykonania układu. Dodatkowo podjęto działania mające umożliwić wykonanie układu tj. redukcja kosztów stałych oraz rozpoczęta budowa zakładu produkcyjnego, mającego przynosić dodatkowe zyski.

Pomimo, że potężną spółkę akcyjną napotkały duże problemy ekonomiczne, w znacznej mierze od niej niezależne, znaleźliśmy rozwiązanie i wyjście z sytuacji. Konwersja wierzytelności pozwoli z jednej strony „bezgotówkowo” wykonać układ i utrzymać lub nawet zwiększać płynność finansową. Z drugiej strony powyższa propozycja układowa pozwoli wierzycielom wpływać na zarządzenie przedsiębiorstwem dłużnika oraz da możliwość obrotu zakupionymi akcjami. Wdrożone działania restrukturyzacyjne, w tym również inwestycyjne, będą miały wpływ na zwiększenie wartość przedsiębiorstwa i tym samym wartości akcji. Postanowienie o zatwierdzeniu układu stało się prawomocne, a tym samym układ wkroczył już w fazę realizacji.

Spis naszych postępowań znajdziecie państwo tutaj

 


Dodano: 22 lutego 2022r.
Tagi: zatwierdzenie układu, konwersja wierzytelności, układ,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL