× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Zacznijmy od podstaw.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego jak oddłużanie osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.  Od dnia 31 marca 2009 roku, na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych, taką możliwość otrzymały również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Do tej pory, ustawodawca zakreślił jednak dość wąskie grono konsumentów, którym przysługiwało prawo do ogłoszenia bankructwa.
Nie mniej jednak, z dniem 31 grudnia 2014r., wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zmieniająca przepisy odnośnie upadłości konsumenckiej.
Nowe przepisy znacznie złagodzą rygory ogłoszenia upadłości przez konsumentów, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości.

Czy każda osoba fizyczna (dłużnik) może ogłosić upadłość konsumencką?

Przepisy określają, iż prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencką przysługuje:

1) osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli od dnia wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej upłynął rok;

2) osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej nieujawnionej w żadnym rejestrze, jeśli od dnia zakończenia działalności upłynął rok;

3) wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej;

4) akcjonariuszowi w spółce akcyjnej nie prowadzącemu samodzielnej działalności gospodarczej;

5) komandytariuszowi i akcjonariuszowi w spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, pod warunkiem, że nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki jako komplementariusze i nie prowadzą samodzielnej działalności gospodarczej;

6) byłemu wspólnikowi osobowej spółki handlowej (spółka jawna, spółka partnerska) po upływie 1 roku od daty utrata członkostwa w spółce.

Czy rodzaj długu ma wpływ na możliwość ogłoszenia upadłości przez konsumenta?


Przy zgłaszaniu upadłości przez osobę fizyczną, nie ma znaczenia źródło długu. W tego typu  postępowaniu upadłościowym brane są pod uwagę wszystkie długi konsumenta, bez względu na to czy dotyczyły one zaciągnietych kredytów czy też powstały w skutek prowadzenia działalności gospodarczej przez danego konsumenta.


Dodano: 17 grudnia 2014r.
Tagi: dług, dłużnik, konsument, upadłość, vindico, wierzytelność,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL