× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Jak zyskać ochronę przed wierzycielami?

Jak zablokować działanie komornika?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie wprowadzone przez tarczę 4.0 (czyli ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r.
Pozwala dłużnikom szybciej i prościej niż w innych postępowaniach wystosować ochronę przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Daje to możliwość odetchnięcia i skupienia się na tym, jak wyprowadzić firmę na prostą.

Dla kogo? Kto może starać się o przyśpieszone postępowanie układowe?

  •  Każda forma prowadzenia działalności, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych osób, obroty, postępowanie to jest przeznaczone także dla osób prowadzących gospodarstwo rolne
  •  Zobowiązania, które są trudne do spłaty, którego zaległości finansowe przekraczają 800.000 złotych i nie chodzi tutaj o przeterminowane płatności, a o wszystkie zobowiązania łącznie, razem także z kredytami płaconymi na bieżąco. Nie ma górnej granicy, im większe zobowiązania, tym większa korzyść dla przedsiębiorcy!
  •  Chęci. Psychologiczna bariera do skorzystania z nowej formy pomocy z Tarczy 4.0. Postępowanie układowe to jeden krok przed upadłością firmy, dla każdego kolejna pożyczka wydaje się być prostszym rozwiązaniem. Niestety to nie jest prawdą, dlatego naszą rolą jest rozmowa z klientem i przekonanie go.


Korzyści płynące dla Klienta w postępowaniu anty-covidowym, to przede wszystkim:

  • możliwość uzyskania znacznej redukcji zobowiązań klienta w tym odsetek, ewentualnych kosztów sądowych i komorniczych. Możliwa redukcja nawet o 50%, choć realnym sukcesem jest zwykle 25% redukcji.
  • karencja oraz wydłużenie terminów spłaty zobowiązań (do 10 lat) – nowy harmonogram spłat, nowa historia kredytowa
    wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz zawieszenie już prowadzonych – natychmiastowo w tydzień po podpisaniu umowy komornik zwalnia zajęcia majątku
  • ochrona przed wypowiedzeniem umów kredytowych/ pożyczkowych/ najmu w trakcie trwania postępowania – kredyty nie są wypowiedziane, banki nie naliczają dodatkowych kosztów!

Klientom potrzebującym oddechu od spłaty rat i rachunków oferujemy możliwość skorzystania z przyśpieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086 ze zm; zwanej dalej: Tarcza 4.0), zgodnie z wymogami art. 210 i kolejnych ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 978 ze zm; zwanej dalej: Pr. Rest.).

Vindico Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. posiada w zarządzie dwóch doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych prowadzących wiele postępowań na terenie całego kraju. Szczególnie swoje doświadczenie opieramy na prowadzenie postępowań  gospodarstw rolnych.


Dodano: 23 marca 2021r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL