× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
Projekt bez nazwy1

Popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna. Wbrew pozorom nie decydują się na nią wyłącznie małżonkowie. Często spółkę cywilną zakładają wspólnicy będący niespokrewnionymi ze sobą osobami. Jak w takiej sytuacji wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Ryzyko finansowe w spółce cywilnej

Jedną z wad spółki cywilnej ­­– i być może największą – jest brak oddzielania majątku firmowego od majątku prywatnego każdego ze wspólników. Z tego powodu egzekucje finansowe prowadzi się bezpośrednio na wspólnikach, nie samej spółce. Spółka jako taka nie ma też możliwości nabywania majątku, bo faktycznie jego właścicielami są wspólnicy. To oznacza, że spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje szczególnie mocno narażona na trudności finansowe. Dowodzi tego nasze doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pokazuje ono, że spółki cywilne doświadczające problemów z płynnością finansową i spłatą zobowiązań stają się klientami doradców restrukturyzacyjnych uruchamiających postępowanie o zatwierdzenie układu.

Trudności restrukturyzacyjne w spółce cywilnej

Przystąpienie spółki cywilnej do restrukturyzacji nastręcza kilka problemów. Choćby z samego faktu, że współtworzą ją co najmniej dwie osoby, które w związku ze specyfiką zdarzenia nierzadko pozostają w konflikcie. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy jeden ze wspólników dysponuje majątkiem, który chce chronić, a drugi nie posiada majątku i z tego powodu nie jest zainteresowany przeprowadzeniem postępowania, w szczególności pokrywania związanych z nim kosztów.

Warto przypomnieć, że w przypadku spółki cywilnej zobowiązania wspólników poręczają ich małżonkowie. W pewnym momencie także oni zaczynają ponosić skutki nieudanej działalności gospodarczej. Do tego niejednokrotnie dochodzą zobowiązania typowo konsumenckie zaciągnięte przez wspólników, niekoniecznie w ramach prowadzonej firmy, ale też na cele prywatne.

Restrukturyzacja w spółce cywilnej – najważniejsze informacje

Restrukturyzacja spółki cywilnej dotyczy wszystkich partnerów biznesowych, ale osobno. Oznacza to, że każdy podmiot/osoba zostaje obwieszczony/a w ramach prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu. Zdarzają się sytuacje, kiedy tylko niektórzy wspólnicy przystępują do restrukturyzacji. Wtedy wyłącznie ich obejmuje postępowanie restrukturyzacyjne i jego skutki, a wierzyciele zaczynają dochodzić zobowiązań od partnera biznesowego nieobjętego restrukturyzacją, co doprowadza do kolejnych konfliktów.

Ze względu na specyfikę spółki cywilnej doradca restrukturyzacyjny napotyka trudności związane ze sporządzeniem każdemu podmiotowi odrębnej listy wierzytelności oraz z prawidłowym przeprowadzeniem głosowania nad układem. Jeden wierzyciel może być zarówno wierzycielem wspólnym, jak i każdego wspólnika z osobna. Jeśli wierzyciele i  majątek pozostaje wspólny, to plan restrukturyzacyjny i ocena działań planowanych wierzyciela mają tę samą treść. Natomiast w przypadku różnic sporządza się oddzielny plan dla każdego ze wspólników. Podobnie jest z testem prywatnego wierzyciela. Ten powinien być sporządzony oddzielnie dla każdego z wierzycieli. Co ważne, wspólnik prowadzący działalność gospodarczą poza spółką cywilną zobowiązany jest do uwzględnienia i opisania uzyskanych w ten sposób przychodów w planie restrukturyzacyjnym!

Kiedy układ zostanie zatwierdzony wobec niektórych wspólników, harmonogram spłat będzie dotyczył tylko tych podmiotów. W takiej sytuacji wierzyciel nie może kontynuować egzekucji z majątku wyłącznie jednego wspólnika lub kilku z nich. Zapłata raty układowej przez jeden lub kilka podmiotów uwalnia pozostałych.

W Vindico pomagamy spółkom cywilnym

Mimo wielu problemów, jakich nastręcza przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec wspólników spółki cywilnej, w Vindico mamy za sobą wiele skutecznie zatwierdzonych układów dla takich podmiotów. Dajemy zatem gwarancję, że proces ten może zostać przeprowadzony z dobrym skutkiem – zarówno dla wspólników w spółce, jak i ich wierzycieli.

Twoja spółka cywilna przechodzi kryzys i brakuje Wam pieniędzy na spłatę zadłużeń? Zadzwoń pod numer 22 250 85 55 i porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym. Każdego dnia pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu lepszych warunków spłat. Pomożemy też Tobie!


Dodano: 13 czerwca 2023r.
Tagi: spółka cywilna, restrukturyzacja, wspólnik,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL