× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Kiedy firma zaczyna się rozwijać,  właścicielowi zaczyna brakować czasu aby w pełni nadzorować pracę swojego przedsiębiorstwa. Naturalną koleją rzeczy staję się fakt, powołania do pomocy osoby lub firmy, która wesprze działania zarządzającego.
Określając pełnomocnika, właściciel firmy oddelegowuje czynności, które ów osoba lub firma, będą mogły czynić w ramach pełnomocnictwa.W przepisach określono 3 rodzaje pełnomocnictwa:

  • ogólne – pełnomocnik może podejmować działania związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, tj. zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, reprezentować właściciela firmy przed Urzędem Skarbowym;
  • rodzajowe-ustanawiane w dużej mierze dla adwokatów i radców prawnych, upoważniających ich do reprezentowania przedsiębiorcy przed sądami;
  • szczegółowe-udzielając pełnomocnictwa, przedsiębiorca określa czego ono ma dotyczyć-np. uczestnictwo w przetargu.

Na pełnomocnika można powołać inną firmę (np. kancelarię prawą) jak również osobę bliską-członka rodziny lub osobę nie spokrewnioną z przedsiębiorcą.

Ustanowienie pełnomocnictwa możliwe jest w przypadku każdej firmy, również jednoosobowej działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku następujących czynności:

  • reprezentacji przed urzędami – ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Celny;
  • odbioru korespondencji;
  • składania deklaracji podatkowych;
  • podpisywanie dokumentów podatkowych;
  • dokonywania zmian w CEIDG.

Pełnomocnik może mieć dostęp do konta firmowego, a w wyjątkowych sytuacjach ów osoba może udzielać kolejnych pełnomocnictw dla innych osób lub firm (tzw. pełnomocnictwo substytucyjne).

W jaki sposób ustanowić pełnomocnika?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca określa pełnomocnika w CEIDG. Jeśli chce określić większą więcej niż jednego pełnomocnika, zmuszony jest do złożenia wniosku CEIDG-PN.

Jeżeli ustanawia się pełnomocnika do spraw podatkowych i reprezentacji przed fiskusem, należy pamiętać o kilku zasadach:
– przede wszystkim musi to być osoba fizyczna mająca pełnoą zdolność do czynności prawnych, czyli konkretna osoba a nie firma,- w Urzędzie Skarbowym należy złożyć pisemne pełnomocnictwo,
– należy opłacić 17 zł tytułem opłaty skarbowej, za wyjątkiem sytuacji gdy pełnomocnikiem zostaje żona/mąż, rodzeństwo lub rodzice.


Dodano: 28 kwietnia 2015r.
Tagi: pełnomocnik, pełnomoncictwo, prowadzeniefirmy,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL