× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

OSTATNIA SZANSA NA URATOWANIE SYTUACJI PRZED ZLICYTOWANIEM NIERUCHOMOŚCI.

 

Zmiany w przepisach

Od 1 stycznia 2016 r.  weszła w życie ustawa prawo upadłościowe wprowadzając szereg ułatwień dla konsumentów w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba, która na skutek niezależnych od niej okoliczności nie jest w stanie wyjść ze spirali zadłużenia. Warunkiem skorzystania przez przyszłego upadłego z upadłości konsumenckiej jest brak winy w powstaniu zadłużenia. Niewypłacalność nie może być wynikiem rażącego niedbalstwa.

Upadłość bez majątku?

Obecnie upadłość konsumencka może zostać ogłoszona nawet w stosunku do dłużnika nie posiadającego żadnego majątku oraz pozbawionego możliwości spłaty kosztów postępowania w przyszłości. W takim przypadku koszty upadłości konsumenckiej ponoszone są przez Skarb Państwa.

 Jak złożyć wniosek o upadłość?

Nowością wprowadzoną przez ustawę jest to, że wniosek o upadłość konsumencką składa się na formularzu dostępnym na stronie www.ms.gov.pl dostępnym w zakładce formularze. Zaglądając do formularza nasuwa się jednak prosty wniosek, że bez fachowej pomocy radcy prawnego obeznanego z tematem upadłości trudno będzie go złożyć tak, aby nie został odrzucony. Odrzucony wniosek, to bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ następny można złożyć dopiero po 10 latach.

Upadłość dla przedsiębiorców.

Kolejnym udogodnieniem przewidzianym przez nowelizację jest możliwość zgłoszenia wniosku o upadłość przez byłego przedsiębiorcę, który złoży wniosek o wykreślenie z rejestru. Nowe przepisy zniosły obowiązek, że między zakończeniem i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej a złożeniem wniosku musiał upłynąć rok.  Od 1 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej. Wniosek będzie mógł złożyć także wierzyciel osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od wykreślenia jej z rejestru nie upłynął rok. Wniosek taki będzie mógł być złożony również wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Nowe zliberalizowane prawo upadłościowe jest szansą na wyjście z pogłębiającego się zadłużenia.  Trzeba podkreślić, że głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika.  Umorzeniu podlegają nawet milionowe zobowiązania, a postępowanie egzekucyjne po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości umarza się i komornik nie podejmuje już żadnych czynności.

Licytacja nieruchomości

Warto tutaj wspomnieć, że dla dłużnika, któremu grozi sytuacja zlicytowania nieruchomości to ostatnia szansa na uratowanie swojej sytuacji, ponieważ licytacja upadłego odbywa się na innych zasadach – zasadniczą różnicą jest to, że upadły otrzymuje środki na roczne opłacenie miejsca mieszkania.

 

Jeśli chcesz bezpłatnie poradzić się prawnika w sprawie upadłości konsumenckiej – skontaktuj się z nami: tel. 22 250 85 55

 

Kancelaria Prawna Pasak i Partnerzy Sp.K.

Autor tekstu:

Radca Prawny Agnieszka Wdowiak


Dodano: 10 sierpnia 2019r.
Tagi: komornik, licytacja nieruchomości, upadłośc konsumencka,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL