× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze kończy się sukcesem i jak to w życiu bywa, zdarza się, że osoba prowadząca firmę, zamiast milionów złotych na koncie bankowym, ma długi do spłacenia.
Po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, do naszej kancelarii zgłaszają się osoby, które były przedsiębiorcami i chcieliby ogłosić upadłość gospodarczą.

W świetle nowych przepisów prawa, aby osoba fizyczna mogła ogłosić upadłość konsumencką, od momentu zakończenia prowadzenia działalności musi upłynąć rok.
Chodzi tutaj o wykreślenie podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dopiero po spełnieniu tego kryterium, były już przedsiębiorca, ma prawo ogłosić upadłość na takich samych zasadach, jak konsumenci nie prowadzący działalności gospodarczej.
Nie mniej jednak, należy pamiętać, że dla sądu taka osoba musi być nieskazitelna i musi udowodnić, że długi jakie posiada nie powstały na skutek rażącego niedbalstwa, a na skutek warunków niezależnych.

W przypadku osób zarządzających spółkami sprawa jest troszkę bardziej złożona.
W świetle ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie może ogłosić upadłości na zasadach ogólnych, tj, zasady na podstawie których upadłość ogłaszają przedsiębiorstwa.
Jeżeli wniosek o upadłość składa osoba zarządzająca np. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności sąd lub syndyk masy upadłościowej sprawdzają czy upadłość konsumencka nie jest związana z niewypłacalnością prowadzone przedsiębiorstwa.
Jeśli spółka posiada nieuregulowane zobowiązania sąd ma domniemać, że w ten sposób członek zarządu chce uniknąć odpowiedzialności i może oddalić wniosek o upadłość konsumencką.

________________________________

UWAGA, tekst nieaktualny.

Od 1 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej. Wniosek będzie mógł złożyć także wierzyciel osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od wykreślenia jej z rejestru nie upłynął rok. Wniosek taki będzie mógł być złożony również wobec osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.


Dodano: 13 lipca 2015r.
Tagi: konsument, przediębiorca, upadłość,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL