× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Jak oddłużyć firmę?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie wprowadzone przez tarczę 4.0 (czyli ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r.
Pozwala dłużnikom szybciej i prościej niż w innych postępowaniach wystosować ochronę przed wierzycielami i egzekucją komorniczą. Daje to możliwość odetchnięcia i skupienia się na tym, jak wyprowadzić firmę na prostą.

Podstawowa, acz nie jedyna odmienność polega na tym, że postępowanie to rozpoczyna sam dłużnik przez podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, których w Polsce jest w tej chwili niespełna 1500 i dzięki obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) tak naprawdę otwiera się postępowanie. W porównaniu do innych postępowań tego typu zyskuje się kilka tygodni na rozpatrzenie wniosku przez sąd, ponieważ decyzję o tym, czy firma spełnia warunki podejmuje doradca restrukturyzacyjny.

 

Jak w praktyce wygląda ta restrukturyzacja?

1. Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.
2. Wyznaczenie dnia układowego – początku postępowania układowego.
3. Przygotowanie propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, także spornych. Dłużnik musi zastanowić się, jakie posiada realne możliwości spłaty zobowiązań, rola dłużnika.
4. Złożenie wniosku o publikację w MSiG oświadczenia o wszczęciu uproszczonego postępowania,
restrukturyzacyjnego  <- od tego dnia dłużnik zyskuje ochronę, w tym m.in. przed egzekucjami komorniczymi. Rola doradcy.
5. Negocjacje z wierzycielami, opracowanie planu i zbieranie głosów, rola doradcy.
6. Złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie układu, rola doradcy
7. Weryfikacja przez sąd legalności i wykonalności przyjętego układu. Rolą doradcy jest jednak przygotowanie takiego planu, aby sąd nie miał zarzutów.
8. Zatwierdzenie układu przez sąd.
9. Uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

10. Realizacja układu – rola dłużnika, jednak rolą doradcy jest nadzorowanie realizacji układu i składania sprawozdań do sądu.

W przypadku braku wpływu do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem 4-miesięcznego terminu od otwarcia – postępowanie z mocy prawa ulega umorzeniu.

 

Warto wspomnieć także o innej odmienności postępowania układowego, o którym mowa powyżej jest fakt, iż w podpunktach na górze nie ma pozycji „likwidacja majątku dłużnika”. Nie dochodzi zatem do sprzedaży wymuszonej składników majątku, a jedynie do negocjacji i ochrony dłużnika. Jego majątek jest zabezpieczony, a firma może prosperować dalej. Najtrudniejszy jest jednak pierwszy krok z decyzją o przystąpieniu do układu, dlatego warto o tym porozmawiać z doświadczonym doradca restrukturyzacyjnym, który odpowie na wszelkie pytanie dotyczące postępowania.


Dodano: 10 marca 2021r.
Tagi: upr, przyśpieszone postępowanie układowe,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL