× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
kredyt dla firmy w restrukturyzacji

Firma w restrukturyzacji a kredyt. Co należy wiedzieć na ten temat?

Restrukturyzacja firmy jest procesem, który może być niezbędny dla przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością lub upadłością. Celem tego procesu jest przekształcenie działalności w taki sposób, aby mogła ona nadal funkcjonować na rynku. Często wymaga to pozyskania dodatkowych środków finansowych, na przykład poprzez zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Warto wiedzieć, że banki i inne instytucje kredytowe mają szczególne procedury dotyczące udzielania finansowania przedsiębiorstwom w trakcie restrukturyzacji. Dłużnik znajdujący się w procesie restrukturyzacji może napotkać trudności w dostępie do finansowania z powodu zmniejszonej zdolności kredytowej, co wynika z wpisu do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Aby sprostać tym wyzwaniom, przedsiębiorca powinien zwrócić się o pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże zidentyfikować najlepsze rozwiązania finansowe dostosowane do aktualnej sytuacji firmy. Restrukturyzacja kredytu może obejmować obniżenie rat, przedłużenie okresu spłaty zadłużenia, a nawet umorzenie części długu. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji biznesowej i prawnej aktywnie współpracowało z wierzycielami i bankiem, by uzyskać warunki umożliwiające kontynuowanie działalności. Profesjonalna kancelaria zajmująca się prawem restrukturyzacyjnym może okazać się nieocenionym wsparciem w takiej sytuacji.

Firma w restrukturyzacji a kredyt. Czy mamy szansę go otrzymać?

Gdy firma decyduje o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, proces ten może mieć różne oblicza, zależnie od aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej danego podmiotu. Restrukturyzacja firmy ma na celu poprawę efektywności działania, co może obejmować renegocjację warunków istniejących zobowiązań, w tym możliwość zrestrukturyzować kredyt. Restrukturyzacja, zarówno finansowa jak i organizacyjna, często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, które ma zapobiec ogłoszeniu upadłości i umożliwić dalsze prowadzenie działalności. Na tym etapie pojawia się pytanie o możliwość zaciągnięcia nowych kredytów bankowych, gdy firma znajduje się w trakcie restrukturyzacji.

udzielenie kredytu firmie w restrukturyzacji

Restrukturyzacja firmy a BIK oraz historia kredytowa przedsiębiorstwa są czynnikami decydującymi o możliwości zaciągnięcia nowego finansowania. Banki oraz instytucje pozabankowe mogą objąć szczególną uwagą firmy w trakcie restrukturyzacji, analizując planu restrukturyzacji oraz jego wpływ na możliwości spłaty nowego zobowiązania. Efektywność planu restrukturyzacji, a także fakt zatwierdzenia układu z wierzycielami, może pozytywnie wpłynąć na decyzję kredytową. Jednakże wysokie koszty kredytu hipotecznego lub ryzyko związane z przedłużaniem okresu kredytowania mogą zostać uwzględnione w ostatecznej ocenie.

Ekspert finansowy może doradzić w jaki sposób najlepiej przygotować przedsiębiorstwo do  restrukturyzacji w kontekście zwiększenia zdolności kredytowej oraz poprawy historii kredytowej przedsiębiorstwa, co jest kluczowe przy ubieganiu się o nowe finansowanie.

Firma w restrukturyzacji a kredyt hipoteczny – czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa?

Restrukturyzacja firmy to proces, który ma na celu odbudowanie jej płynności finansowej i zdolności do obsługi zobowiązań. Polega ona m.in. na negocjowaniu warunków spłaty długów, zawarcia układu z wierzycielami oraz optymalizacji kosztów działalności. W sytuacji, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i posiada zaległy dług, restrukturyzacja może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia upadłości. Zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego często postrzegane jest jako krok w stronę stabilizacji, jednak niesie ze sobą pewne konsekwencje dla możliwości zaciągania nowego finansowania.

Kredytobiorca będący firmą w procesie restrukturyzacji może napotkać trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Banki z uwagą analizują ryzyko związane z udzieleniem finansowania firmom znajdującym się w trudnej sytuacji, a trakcie postępowania restrukturyzacyjnego mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia lub gwarancje. Dodatkowe obciążenia, jak opłaty związane z wyceną nieruchomości czy wyższa marża kredytowa, również mogą zostać nałożone. Wartość firmy w procesie restrukturyzacji w krajowym rejestrze zadłużonych oraz jej obecność w BIK mogą dodatkowo skomplikować sytuację.

Jednakże nie jest to sytuacja całkowicie bez wyjścia. Firma restrukturyzowana z dobrze opracowanym planem naprawczym i współpracująca z doświadczonym doradcą kredytowym może poprawić swoje szanse na  uzyskanie kredytu hipotecznego. Kluczowe jest przedstawienie bankowi wiarygodnego i realistycznego planu restrukturyzacji, który pokaże, jak firma zamierza wrócić na ścieżkę wzrostu i stabilności finansowej. Taki plan powinien zawierać szczegółową analizę sytuacji finansowej firmy, w tym przepływy pieniężne, prognozy przychodów i zysków, a także konkretne kroki, które mają być podjęte w celu poprawy rentowności.

Zabezpieczeniem dla banku mogą być także dodatkowe gwarancje lub poręczenia od wspólników firmy lub innych podmiotów zewnętrznych. W niektórych przypadkach banki mogą również zgodzić się na restrukturyzację istniejących zadłużeń, co może poprawić płynność finansową firmy i jej zdolność kredytową.
W procesie negocjacji z bankiem bardzo ważne jest, aby firma była transparentna i otwarta na komunikację. Regularne spotkania i aktualizacje na temat postępów w realizacji planu naprawczego mogą zbudować zaufanie banku do firmy, co w efekcie może przyczynić się do pozyskania finansowania.
Na rynku dostępne są także alternatywne źródła finansowania, takie jak kredyty udzielane przez fundusze inwestycyjne specjalizujące się w finansowaniu sytuacji specjalnych lub platformy crowdlendingowe, które mogą oferować finansowanie na bardziej elastycznych warunkach niż tradycyjne banki. Ważne, aby przed podjęciem decyzji o wyborze źródła finansowania dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże ocenić, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla firmy w jej obecnej sytuacji.


Dodano: 22 kwietnia 2024r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL