× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
pozwanie spółki w restrukturyzacji

Czy można pozwać spółkę, która jest w  restrukturyzacji?

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych wprowadzone przez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego stawia wierzycieli w trudnej sytuacji w odzyskaniu należności od spółki w restrukturyzacji. Podstawowe pytanie brzmi: czy można pozwać podmiot, który jest w procesie restrukturyzacji? Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego mają na celu umożliwienie dłużnikowi w restrukturyzacji negocjacje i zawarcie układu z wierzycielami bez bezpośredniego narażenia na ryzyko upadłości.

Wierzyciel posiadający wierzytelność wobec takiego dłużnika może odczuwać frustrację, gdyż otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego często prowadzi do zawieszenia wszelkich postępowań sądowych i egzekucji przeciwko dłużnikowi. Mimo to, istnieją sytuacje, w których pozew może zostać złożony, ale wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego lub zarządcy – w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Takie działanie pozostaje jednak wyjątkiem, a wierzyciele są często zmuszeni czekać na wynik procesu restrukturyzacji i finalizację układu, mając nadzieję na odzyskanie choć części środków.

Odpowiedzialność organów reprezentujących spółkę a postępowanie restrukturyzacyjne

Otwarcie restrukturyzacji oraz decyzja by wszcząć odpowiednie postępowanie jest kluczowym momentem dla dłużnika znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika i umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej. Organy reprezentujące spółkę, zwłaszcza w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego, muszą działać z dużą rozwagą, mając na względzie najlepsze interesy zarówno wspólników, jak i wierzycieli. Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość lub uratowanie przedsiębiorstwa przez przeprowadzenie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami jest jedną z najważniejszych, przed którą mogą stanąć zarządzający spółką.

Wśród dostępnych ścieżek prawnych znajduje się postępowanie sanacyjne, które umożliwia restrukturyzację w najszerszym zakresie, poprzez odzyskanie płynności finansowej i zdolności do świadczenia usług lub produkcji, a także przyspieszone postępowanie układowe, które jest bardziej elastyczne i szybsze, ale dostępne dla przedsiębiorstw spełniających określone warunki. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór typu postępowania oraz za przygotowanie i złożenie wniosku leży na organach reprezentujących spółkę, a ich działania są rejestrowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowania te wymagają aktywnego uczestnictwa zgromadzenia wierzycieli oraz mogą wymagać zgody na zatwierdzenia układu.

Czy można pozwać spółkę w restrukturyzacji?

Restrukturyzacja – czy można prowadzić sprawy przeciwko spółce w restrukturyzacji? Pytanie to jest kluczowe dla wielu wierzycieli starających się odzyskać dług od firm w stanie restrukturyzacji. Z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zarówno w wariancie sanacyjnym, jak i układowym, firma uzyskuje ochronę przed egzekucją swojego majątku, co znacząco utrudnia wierzycielom odzyskać środki. Otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego jest często wybieraną ścieżką przez przedsiębiorcę w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, umożliwiającą restrukturyzację zadłużenia i uniknięcie ogłoszenia upadłości.

sąd dla spółki w restrukturyzacji

W przypadku, kiedy restrukturyzacja dłużnika jest już faktem, wierzyciele mogą mieć ograniczone możliwości działania. Wskaźnik postępowania, w tym wniesienie roszczenia, zostaje w znacznym stopniu uregulowane przez przepisy dotyczące konkretnego trybu restrukturyzacji. W procesie sanacji czy podczas negocjacji układowych, rola sądu, na przykład w zatwierdzaniu układów, staje się kluczowa. Warto również pamiętać, iż komornik nie może prowadzić egzekucji z osobistego majątku przedsiębiorcy objętej z mocy prawa układem.

Zatem, choć bezpośrednie działania egzekucyjne wobec firmy w stanie restrukturyzacji są ograniczone, wierzyciele powinni aktywnie  uczestniczyć w procesie restrukturyzacji, aby zabezpieczyć swoje interesy w możliwie najlepszy sposób.

Jak odzyskać pieniądze od firmy w restrukturyzacji?

Odzyskanie pieniędzy od firmy w restrukturyzacji może być trudnym zadaniem. W przypadku postępowania sanacyjnego, ważne jest, aby pamiętać, że z dniem otwarcia restrukturyzacji, wszystkie wierzytelności objętej z mocy prawa, powstałe przed dniem otwarcia są objęte procedurami restrukturyzacji. To oznacza, że z automatu zostają zawieszone wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika. Podczas sądowej restrukturyzacji, szczególnie ważne jest monitorowanie prowadzeniu restrukturyzacji wobec konkretnej firmy, w przypadku której sąd wyznacza zarządcę restrukturyzacji.

W procesie restrukturyzacji wobec konkretnej firmy powoływany jest zarządca restrukturyzacji, który przejmuje obowiązki zarządu spółki, jeżeli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To właśnie w tym okresie – czas trwania restrukturyzacji – wierzyciele powinni zgłaszać swoje wierzytelności i uczestniczyć w procesie restrukturyzacji, aby zabezpieczyć swoje interesy. Ważne jest, aby mieć świadomość, że zgodnie z prawem, w niektórych przypadkach możliwe jest dochodzenie roszczeń z osobistego majątku członków zarządu, jeśli ich działania przyczyniły się do niewypłacalności spółki. W przypadku gdy wierzytelność została należycie zgłoszona i uznana, staje się ona tytułem egzekucyjnym, który stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.


Dodano: 16 kwietnia 2024r.
Tagi:

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL