× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Restrukturyzacja to pojęcie coraz bardziej znane wśród Przedsiębiorców, głównie za sprawą wprowadzonego w czerwcu 2020 r. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w ramach tarczy 4.0.
Statystyki otwieranych postępowań jednoznacznie wskazują na rosnące zainteresowanie Przedsiębiorców tego typu rozwiązaniem. Narzędzie to bowiem pozwala, w swojej istocie, w sposób trwały przywrócić płynność finansową, doprowadzić do niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwić odbudowę i rozwój firmy w drodze zawarcia porozumienia z wierzycielami.

Na co należy zwrócić uwagę decydując się wprowadzić firmę w proces restrukturyzacji?

Poza kwestią zbadania przesłanek, które należy spełnić aby móc wszcząć postępowanie istotne są również perspektywy dalszego funkcjonowania firmy – weryfikacja jak dane przedsiębiorstwo funkcjonowało na przestrzeni ostatnich lat, od jak dawna boryka się z problemami finansowymi i jakie są tego przyczyny, jaka jest skala problemu, jakie działania zostaną podjęte w celu redukcji kosztów i zwiększenia dochodu oraz czy proponowane rozwiązania w postaci choćby zmniejszenia miesięcznych zobowiązań będzie faktycznie realnym wparciem dla Przedsiębiorcy.

Jednym z dokumentów inicjujących otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest plan restrukturyzacyjny, w którym to kwestie wymienione powyżej są dość szczegółowo analizowane i opisywane (analiza trudnej sytuacji finansowej, wdrożenie środków naprawczych, wraz z szacunkiem kosztów i terminów ich wdrożenia, prognozy finansowe zarówno w wariancie optymistycznym jak i pesymistycznym).
Na podstawie takiego opracowania wraz z przedłożonymi propozycjami układowymi wierzyciele głosują „ZA” lub „PRZECIW” układowi.

Analiza taka jest pewnym wyznacznikiem kierunku, w którym Przedsiębiorca zmierza podążać i swoistego rodzaju rękojmią wykonania planu spłat. Wartym podkreślenia jest fakt, że wierzyciele przed wydaniem decyzji o sposobie głosowania, korzystają z danych zawartych w planie restrukturyzacyjnym. W znacznej mierze poddają analizie prognozy przedstawione w planie i rozstrzygają czy przedsiębiorstwo ma przejściowe czy trwałe zatory, czy w przypadku pesymistycznej projekcji finansowej dłużnik i tak poradzi sobie z realizacją płatności w zaproponowanym harmonogramie spłat. Ponadto należy mieć również na uwadze, iż sąd, który zatwierdza układ (przyjęty uprzednio na zgromadzeniu wierzycieli) również m.in. na podstawie planu restrukturyzacyjnego dokonuje oceny czy dane przedsiębiorstwo będzie w stanie realizować przyjęty plan spłat czy też nie.
Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania restrukturyzacyjnego poparte analizą finansową i prawną jest często gwarantem sukcesu zawieranego układu. Warto zatem zadbać o profesjonalną pomoc prawną w zakresie przygotowania dokumentów inicjujących postępowanie – aby zostały przygotowane w sposób rzetelny, staranny przez osoby, które posiadają w tym zakresie odpowiednią wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia.

Nasz Zespół tworzą licencjonowani Doradcy Restrukturyzacyjni, analitycy, prawnicy, księgowi i eksperci branżowi, którzy służą Państwu pomocą w gałęzi prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.


Dodano: 19 maja 2022r.
Tagi: plan restrukturyzacyjny, ugoda, restrukturyzacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL