× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Oleszczak Paweł prowadzący Gospodarstwo Rolne Paweł Oleszczak, RżaniecFirma Handlowo ­ Usługowa TRE­MET Krzysztof TrębickiMitel Mitura WiesławGospodarstwo Rolne Wyszomirski Mariusz w restrukturyzacji, ŚniadowoGospodarstwo Rolne Wyszomirski Krzysztof w restrukturyzacji, ŚniadowoGospodarstwo Rolne Szłapak Edyta i Szłapak Janusz w restrukturyzacji, LeśniowiceGospodarstwo Rolne Barbara Pokorska oraz Barbara Pokorska "DONNET", Dobrska KoloniaGospodarstwo Rolne ŁUKASZ BAJWOLUK, AntoniówkaGospodarstwo Rolne ANETA BAJWOLUK, AnoniówkaESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.Motyka Damian PPHU DAMOT Damian MotykaCOSTES Sp. z o.o.Gospodarstwo Rolne Sobczak Justyna i Sobczak Robert w restrukturyzacji (Dzierzgowo)Gospodarstwo Rolne Horaczy Leszek, Pokośno 53, 16-150 SuchowolaGospodarstwo Rolno-Hodowlane Agata Zalewska, Kieljany 10, 19-213 RadziłówWaldemar Gnatowski Zakład Poligraficzny, Graniczna 8, 07-410 ŁawyVERMUCILITE POLAND Sp. z o.o., Podmiejska 17, 19-300 EłkGospodarstwo Rolne Klimaszewski Marek, Promiski 9, 16-300 AugustówGospodarstwo Rolne Klimaszewska Grażyna, Promiski 9, 16-300 AugustówGospodarstwo Rolne Jakowska Edyta, Jakowski Daniel, Seroki 8, 09-317 LutocinGospodarstwo Rolne Tomasz Tymiński, Pęchratka Mała 24, 07-305 AndrzejewoGospodarstwo Rolne Tymińska Iwona, Pęchratka Mała 24, 07-305 AndrzejewoGospodarstwo Rolne Tyl Wirgiliusz w restrukturyzacji, Nienałty-Brewki 18, 07-323 Zaręby KościelneMotyka Damian PPHU DAMOT Damian Motyka, 3 Maja 101A, 44-361 SyryniaMała Polska Flota Powietrzna Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Floriana 2A, 40-288 KatowiceGospodarstwo Rolne Faszczewski Mariusz w restrukturyzacji, Ożary Wielkie 50, 18-312 Rutki KossakiGospodarstwo Rolne Gąsior Michał w restrukturyzacji, Bobin 16, 07-407 CzerwinPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WODBUD S.A., 3 Maja 53, 07-200 WyszkówP.H.U. ARASS-TRANS Arkadiusz Topczyłko w restrukturyzacji, bp. E. Samsela 4/27, 19-300 EłkLAYOPI S.A. w restrukturyzacji, Puławska 145, 02-715 WarszawaUsługi Rolnicze Jarosław Dutkowski w restrukturyzacji, Srebrowo 26, 18-430 WiznaLED LEASE S.A. w restrukturyzacji, Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa
KRS: 0000427979
NIP: 5252534821


Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: Marcin Kopacz
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl
Sąd: przyspieszone postępowanie układowe

Status

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 22877. MAŁA POLSKA FLOTA POWIETRZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000569044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 lipca 2015 r. [BMSiG-21587/2021]

Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 1086 ze zm.) w zw. z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), nadzorca układu oświadcza o stwierdzeniu przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika, które odbyło się w dniu 23 marca 2021 r.
Dla dłużnika Mała Polska Flota Powietrzna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przyjęto układ o treści: Grupa I: wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza lub jest równa kwocie 12.300,00 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesiąt procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 12 (dwunastu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa II: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 12.300,01 zł (dwunastu tysięcy trzysta złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 15-miesięcznego (piętnastomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 60% (sześćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 15 (piętnaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa III: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 50.000,01 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 4-miesięcznego (czteromiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 4 (cztery) miesiące w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa IV: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 100.000,01 zł (sto tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 130.000,00 zł (stu trzydziestu tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 7-miesięcznego (siedmiomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 7 (siedem) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 8 (ósmej) płatne będą w wysokości 1% (jednego procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 9 (dziewiątej) do 48 (czterdziestej ósmej) płatne będą w wysokości 2,3% (dwa procent i trzy dziesiąte procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa V: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 130.000,01 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych jeden grosz) i nie przekracza lub jest równa kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 7-miesięcznego (siedmiomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 7 (siedem) miesięcy w związku z okresem karencji, w 64 (sześćdziesięciu czterech) miesięcznych ratach, przy czym: – raty od 1 (pierwszej) do 8 (ósmej) płatne będą w wysokości 0,8% (osiem dziesiątych procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; – raty od 9 (dziewiątej) do 64 (sześćdziesiątej czwartej) płatne będą w wysokości 1,6715% (jeden procent i sześć tysięcy siedemset piętnaście dziesięciotysięcznej procenta) kwoty wierzytelności, z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności, każda; Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VI: wierzyciele, których wierzytelność przekracza 200.000,01 zł (dwieście tysięcy jeden grosz), niezaliczający się do pozostałych grup:
1. Wprowadzenie 4-miesięcznego (czteromiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 90% (dziewięćdziesięciu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 4 (cztery) miesiące w związku z okresem karencji, w 48 miesięcznych ratach przy czym:
a) Raty od 1 (pierwszej) do 11 (jedenastej) płatne będą w wysokości 1% (jednego procenta) kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda;
b) Raty od 12 (dwunastej) do 48 (czterdziestej ósmej) płatne będą w wysokości 2,4055% (dwa procent i cztery tysiące pięćdziesiąt pięć dziesięciotysięcznej procenta) kwoty wierzytelności z uwzględnieniem umorzenia części wierzytelności każda. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VII: wierzyciele, których wierzytelności wynikają z wystawionych not odsetkowych, faktur lub innych dokumentów stwierdzających zadłużenie z tytułu należności ubocznych wynikających z głównego zobowiązania (m.in. odsetek, opłat, kosztów):
1. Wprowadzenie 15-miesięcznego (piętnastomiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 30% (trzydziestu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 15 (piętnaście) miesięcy w związku z okresem karencji, w 48 (czterdziestu ośmiu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.
3. Umorzenie w całości odsetek ustawowych i karnych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych i pochodnych należnych po dniu ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
Grupa VIII: wierzyciele publicznoprawni:
1. Wprowadzenie 3-miesięcznego (trzymiesięcznego) okresu karencji w spłacie liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu.
2. Spłata 100% (stu procent) wierzytelności objętej układem, z wydłużeniem okresu spłaty o 3 (trzy) miesiące w związku z okresem karencji, w 12 (dwunastu) równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym kończy się okres karencji.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 66/2021 (6211) z dnia 07 kwietnia 2021 r. → Pozycja 22877

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL