× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

Warszawa 02.01.2012.

VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Mickiewicza 18 m. 35

00-517 Warszawa 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1) Dane firmy zamawiającej :

VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 

2) Związek zamówienia z Projektem: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, nr wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-14-176/11; ETAP II

3) Przedmiot zapytania: SERWER SZT 1 – CPV 48822000-6; UPC – CPV 30236000-2, 

4) Kryteria oceny ofert:

Najważniejszym kryterium wyboru będzie cena. Do oferty prosimy dołączyć warunki gwarancji, dostawy i montażu.

5) Termin składania ofert: do 19.01.2012

6) Termin realizacji usługi. do 17.02.2012

7) Wymagane dokumenty od oferenta: KRS lub EDG, NIP

8) Sposób składania ofert: mail lub poczta tradycyjna

9) Informacje o sposobie powiadomienia o zakończeniu procedury: powiadomienie zwycięzcy i zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

 Zarząd VINDICO

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL