× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt

Z dumą zawiadamiamy, że decyzją Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2021 r. vice prezesowi VINDICO Danielowi Zabłockiemu przyznany został tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Tytuł kwa­li­fi­ko­wa­nego doradcy restruk­tu­ry­za­cyj­nego, to ogromne wyróżnienie i uzna­nie przyznane jedynie doradcom, któ­rzy po­sia­da­ją bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we; aktualnie spośród wszystkich 1600  doradców restrukturyzacyjnych działa obec­nie tylko około 55 kwa­li­fi­ko­wa­nych dorad­ców restruk­tu­ry­za­cyj­nych. Kwalifikacja ta uprawnia przede wszystkim do prowadzenia dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych również o wadze państwowej.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód regulowany, który został utworzony w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 roku. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą, która pełni funkcje w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych. Powinna ona posiadać wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania. Jego kompetencje potwierdza licencja, nadawana przez Ministra Sprawiedliwości.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL