× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Z dumą zawiadamiamy, że decyzją Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2021 r. vice prezesowi VINDICO Danielowi Zabłockiemu przyznany został tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Tytuł kwa­li­fi­ko­wa­nego doradcy restruk­tu­ry­za­cyj­nego, to ogromne wyróżnienie i uzna­nie przyznane jedynie doradcom, któ­rzy po­sia­da­ją bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we; aktualnie spośród wszystkich 1600  doradców restrukturyzacyjnych działa obec­nie tylko około 55 kwa­li­fi­ko­wa­nych dorad­ców restruk­tu­ry­za­cyj­nych. Kwalifikacja ta uprawnia przede wszystkim do prowadzenia dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych również o wadze państwowej.

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL