× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Mogłoby się wydawać, że w przypadku spółki jawnej, nie powinno być problemów z egzekucją z majątku wspólników. Przecież wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie swoim majątkiem, nawet w przypadku gdy wspólnik przystąpił do spółki po powstaniu zobowiązania.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż zakres odpowiedzialności rozszerza się w przypadku, gdy do spółki przystępuje wspólnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pozostali wspólnicy odpowiadają za zobowiązania, które nowy wspólnik zawarł przed utworzeniem spółki jawnej (art. 31-33 ustawy z 15 września 2000 r.-Kodeks Spółek Handlowych).

Osobny aspektem jest odpowiedzialność wspólników jak i samej spółki wobec wierzyciela, który egzekwuje zobowiązania od wspólników spółki jawnej.
Solidarność ma znaczenie, gdy wierzyciel żąda całości lub części zobowiązania od wszystkich wspólników jednocześnie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Gdy następuje spłata zadłużenia wobec wierzyciela, przez któregokolwiek ze wspólników, zwalnia pozostałych z odpowiedzialności.
W języku zwykłego śmiertelnika oznacza to nie mniej ni więcej, iż wierzyciel sam określa czy będzie dochodził wierzytelności od jednego, kilku czy też wszystkich wspólników spółki.
Jeśli jeden lub kilku wspólników spłaci w całości zadłużenie wobec wierzyciela, mogą domagać się zwrotu od pozostałych wspólników, w części jaką określono w umowie spółki , w klauzuli odnośnie udziału w stratach.

Najistotniejszym faktem jest jednak subsydiarność wspólników w spółce jawnej.
Wierzyciel może wymagać zaspokojenia roszczeń od wspólników spółki dopiero, gdy uzyska bezskuteczną egzekucję prowadzoną z majątku spółki. Pozywając spółkę jawną, można jednocześnie pozwać wspólników -jednak dopiero w momencie gdy wykazana zostanie bezskuteczna egzekucja wobec spółki, sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikom na wyrok wydany wobec samej spółki. Uzyskanie klauzuli wykonalności na wyroku jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia egzekucji wobec wspólników.

Wspólnik pozwany za zobowiązania spółki, może w ramach obrony przedstawić wierzycielowi te same zarzuty względem powoda, jakimi posługiwał się reprezentując spółkę. Gdy zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę, które to ma ochronić spółkę przez skutkami prawnymi oświadczenia woli-wspólnik może odmówić uregulowania zobowiązania do czasu, gdy spółka nie złoży takowego oświadczenia. Wierzyciel ma prawo określić spółce czas na złożenie oświadczenia w terminie 2 tygodni , po których bezskutecznym upływie następuje wykonanie uprawnień czy to ze strony wierzyciela czy też wspólnika. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż najczęstszymi zarzutami są zarzut przedawnienia roszczenia lub potrącenia wierzytelności spółki z długu wierzyciela.

Podsumowując-mimo, iż wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie swoimi majątkami za zobowiązania spółki, wierzyciel chcąc dochodzić roszczeń z ich prywatnych majątków, musi udowodnić fakt bezskutecznej egzekucji z majątku spółki i uzyskać klauzulę wykonalności na wyroku wobec samej spółki.


Dodano: 14 kwietnia 2015r.
Tagi: egzekucja, spółka jawna, vindico, wspólnik,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL