× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Według ostatnich badań przeprowadzonych dla jednej z firm windykacyjnych, statystyczny dłużnik to mężczyzna w wieku ok. 45 lat, posiadający stałą lub dorywczą pracę, osiągający dochody poniżej średniej krajowej, posiadający na utrzymaniu rodzinę większą niż przeciętny Polak.

Wedle tych samych badań, okazało się że najchętniej zapożyczają się mężczyźni-60% badanych.
Najbardziej niechętnie do spłaty swoich długów podchodzą osoby w wieku 46-55 lat.
Największe skłonności do zaciągania zobowiązań mają osoby posiadające wykształcenie średnie i zawodowe-32%, niechętnie natomiast osoby z wykształceniem wyższym magisterskim-8%.

Większość dłużników – 39% mieszka w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, 37% w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 25% to mieszkańcy wsi.

20% dłużników ma na utrzymaniu więcej niż 4 osoby.

22% osób zadłużonych nie pracuje, 58% osiąga dochody z tytułu pracy dorywczej lub emerytury, 19% utrzymuje się z renty.

30% badanych uważa że główny powód zaległości to utrata pracy, 14% jako powód podaje chorobę lub nieszczęśliwy wypadek.

Największa ilość osób zadłużonych zamieszkuje śląsk-15%, woj. mazowieckie-13%.
Najmniej dłużników zamieszkuje woj. świętokrzyskie i opolskie – po 1%.

Jeżeli chodzi o spłatę zobowiązań, tylko część z osób badanych uznała że długi należy spłacać, rozpatrując stronę moralną. Duża większość natomiast uznała, że dług nie jest ważny, że wierzycielowi nie stanie się krzywda jeśli umorzy zobowiązanie.


Dodano: 15 października 2015r.
Tagi: dług, dłużnik, statystyka, wierzyciel, wierzytelność, zobowiązanie,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL