× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

W świetle kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy członkowie zarządu danej spółki.
Artykuł 299 ksh mówi o tym, iż w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wówczas wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności z prywatnego majątku członków zarządu – pod warunkiem, iż egzekucja wobec spółki z o.o. okazała się bezskuteczna względem całego jej majątku. W przypadku bezskuteczności egzekucji jedynie co do części majątku nie jest możliwe dochodzenie roszczeń od członków zarządu.

W art. 116 par. 1 Ordynacji podatkowej – członek zarządu może nie odpowiadać za zobowiązania spółki z o.o. w kilku ściśle określonych przypadkach:
-gdy złożono w odpowiednim terminie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe,
-niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z winy konkretnego członka zarządu,
-mimo braku zgłoszenia wniosku o upadłość lub układ wierzyciel i tak nie poniósł szkody na majątku,
-niemożność wykonywania funkcji członka zarządu na skutek choroby, wyjazdu za granicę.
W przypadku wszycia postępowania przeciwko członkom zarządu, w świetle kodeksu spółek handlowych, to członek zarządu musi wykazać, że wystąpiła któraś z powyższych przesłanek.

A jak to wygląda w praktyce?

Załóżmy, że mamy dłużnika – ABC Sp. z o.o.
W zarządzie spółki zasiadają 3 osoby:
Prezes: Jan Kowalski
V-ce prezes: Antoni Nowak (w zarządzie do 20 maja 2013 roku)
Prokurent: Alicja Stępień

Współpracowaliśmy ze spółką ABC. 15 maja 2013 roku wystawiona została faktura na kwotę 20 000 zł, którą firma ABC Sp. z o.o. zobowiązała się zapłacić do 30 maja 2013 roku.
Niestety wpłata nie została uregulowana, liczne telefony, maile z prośbą o uregulowanie zobowiązania nie pomogły, w związku z tym zdecydowaliśmy się oddać sprawę do sądu.
Przedstawiamy w sądzie dokumenty świadczące o naszej współpracy z ABC Sp. z o.o., potwierdzamy istnienie długu – uzyskujemy nakaz zapłaty. Po nadaniu klauzuli wykonalności na nakazie zapłaty sprawę kierujemy do komornika.
Niestety działania komornika nie przynoszą skutku, okazuje się że spółka ABC nie dysponuje już żadnym majątkiem – komornik wydaje decyzję o bezskuteczności egzekucji.
Dopiero gdy jesteśmy w stanie udowodnić przed sądem, że poczyniliśmy wszystkie kroki aby odzyskać nasze pieniądze od spółki, możemy złożyć w sądzie pozew o wszczęcie egzekucji z majątku członków zarządu.
W Krajowym Rejestrze Sądowym widzimy, iż w międzyczasie zmienił się zarząd spółki.
Z dniem 20 maja 2013 roku, vice prezes odszedł.
Co to oznacza dla wierzyciela?
Zgodnie z ksh za zobowiązania spółki  odpowiada zarząd, który zarządzał firmą w chwili powstania zobowiązania, czyli za nasz dług, który powstał 15 mają będzie odpowiadać zarówno prezes jaki i vice prezes. Prokurent nie odpowiada za zobowiązania spółki.


Dodano: 15 grudnia 2014r.
Tagi: dług, dłużnik, spółka, vindico, wierzytelność, zarząd,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL