× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Ostatnimi czasy można napotkać ogłoszenia firm windykacyjnych, które skupują wierzytelności wynikające z obrotu gospodarczego-również te przedawnione.
Czy sprzedaż wierzytelności, która już dawno temu stała się „wartościowa” jest opłacalna dla wierzyciela?
Otóż tak.
Jak potwierdzają sądy administracyjne, strata jaką ponosi przedsiębiorca na sprzedaży przedawnionej wierzytelności, daje możliwość obniżenia przychodów podatkowych.
Wszystko rozchodzi się o rozliczenie ujemnej różnicy między ceną sprzedaży niewiele przecież wartej(przedawnionej) należności, która wcześniej została zaliczona do przychodów przedsiębiorcy, a jej wysokością nominalną.

Potwierdzeniem takiego działania jest wyrok, który zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 2017/14).
Jedna z firm zaskarżyła decyzję decyzję fiskusa, który to nie uznał sprzedaży wierzytelności przedawnionych jako koszt uzyskania przychodu.
Spółka, zdecydowała się na sprzedaż przedawnionych wierzytelności, ponieważ ich ponowna egzekucja byłaby kosztowna, a jak wiadomo, nie koniecznie byłaby efektywna. W związku z tym wierzytelności zostały sprzedane po cenie niższej niż ich nominalna wartość. W poprzednich latach, te same należności zostały uwzględnione w przychodzie spółki.
Izba Skarbowa powołała się na z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT nie są kosztem uzyskania przychodu straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zarachowana jako przychód należny. Ponadto powołano się na art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy, który wyłącza z kosztów wierzytelności odpisane jako przedawnione.
Fiskus stwierdził, że obydwa przepisy należy czytać łącznie, a zakaz zaliczania przedawnionych wierzytelności do kosztów jest karą dla przedsiębiorcy za dopuszczenie do ich przedawnienia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że dwa przywołane przepisy w odrębny sposób regulują podatkowe skutki dwóch zdarzeń, tj. odpisania wierzytelności jako przedawnionej oraz jej sprzedaży.
W tym drugim przypadku przepis nie rozdziela wierzytelności na przedawnione i nieprzedawnione.


Dodano: 3 lutego 2015r.
Tagi: dług, vindico, wierzytelność,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL