× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Ostatnimi czasy spotykamy się z sytuacją, gdy wierzyciel zlecając sprawę do windykacji liczy wręcz na cud. Determinacja jest tym większa, im większa kwota zaległości.
A prawda jest taka, że brak działań prewencyjnych ze strony przedsiębiorców oraz odkładanie w czasie działań windykacyjnych jedynie działania na niekorzyść wierzycieli.
Kilka dni temu pojawił się raport „Barometr płatności na świecie 2015” sporządzony przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode D&B Polska.
Z raportu wynika, że Polska wraz z Grecją i Portugalią to kraje, w których najdłużej czeka się na płatności ze strony kontrahentów.
Dodatkowo ustalono, że najgorsza moralność płatnicza jest wśród sektora sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz transportowej i budowlanej. W tych sektorach na  płatności czeka się nawet powyżej 120 dni.
Wielu dłużników wstrzymuje wypłaty wymaganych faktury aby sfinansować bieżącą działalność swojej firmy. Jest to swego rodzaju darmowy sposób na skredytowanie własnej działalności.
Rzeczywistość jest taka, że w większości przypadków dłużnicy nie mają problemów z płynnością a płatności opóźniają świadomie.

Warto jednak po raz kolejny zwrócić uwagę na fakt, iż podstawowym błędem wierzycieli jest brak działań prewencyjnych, brak chęci w dyscyplinowaniu kontrahentów.
Tymczasem windykatorzy twierdzą, że weryfikacja kontrahenta przed zawarciem umowy oraz monitoring płatności w dużym stopniu może wyeliminować ryzyko zaistnienia zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę jest możliwość zminimalizowania kosztów związanych za zatorami płatniczymi. Zdarza się, że przedsiębiorca aby zachować płynność finansową firmy zaciąga w banku kredyt obrotowy. Do kosztów należy doliczyć również koszty związane z odzyskaniem wierzytelności. Ustawodawca wyciągnął rękę do właścicieli firm, dając im możliwość obciążania dłużnika  kosztami związanymi z odzyskaniem wierzytelności, np. prowizji jaką trzeba zapłacić firmie windykacyjnej za odzyskanie zadłużenia.

Czy istnieją zatem skuteczne narzędzia windykacyjne?
Zdaję sobie sprawę, że nie każdą firmę stać na własny dział windykacji, a obciążenie księgowej dodatkową pracą związaną z monitoringiem płatności graniczy czasem z cudem.
Pozostaje zatem wsparcie ze strony profesjonalnej firmy windykacyjnej.
Ale jak znaleźć odpowiednią w morzu ofert, które zasypują nasze skrzynki mailowe?

Przede wszystkim profesjonalna firma windykacyjna prowadzi windykację na wszystkich etapach odzyskania długu: polubownym, sądowym, egzekucyjnym. W ten sposób Klient nie musi zaprzątać sobie głowy stawiennictwem w sądach, poszukiwaniem odpowiedniego komornika.
Już na etapie windykacji polubownej, dział prawny kompletuje dokumentację niezbędną do rozpoczęcia postępowania sądowego. Jednocześnie prowadzone są działania związane z badaniem majątku dłużnika-poprzez windykację terenową jak również wspierając się pracą detektywa.
Ponadto windykatorzy zarówno ci telefoniczni jak i terenowi znają techniki negocjacji, potrafią rozmawiać z dłużnikiem abstrahując od sytuacji  jaka jest między wierzycielem a nieuczciwym kontrahentem. Z danych z firm windykacyjnych wynika, że skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności przeterminowanych poniżej 90 dni sięga ok. 80-85%.
Niepokoić może fakt, że dłużnicy są coraz bardziej wyedukowani i wiedzą jak oszukać wierzyciela.
Nie mniej jednak obserwując sprawy jakie spływają do naszej firmy widać, że przedsiębiorstwa rozpoczynają windykację nawet poniżej 30 dni od daty płatności, tym samym zwiększają szanse odzyskania długu.


Dodano: 18 czerwca 2015r.
Tagi: dług, narzędzia windykacyjne, prowadzeniefirmy, wierzytelność, windykacja,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL