× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt

Od pewnego czasu można zauważyć wzrost zainteresowania sprzedażą długów.
Każda większa firma windykacyjna prowadzi już nawet własną Giełdę Wierzytelności.
Co za tym idzie, wzrasta świadomość zarówno przedsiębiorców jak i samych dłużników na temat sprzedaży wierzytelności.

Początkowo wiele osób obawiało się, że wystawienie długu na sprzedaż jest niezgodne z prawem ze względu na ochronę danych osobowych.
Zarówno GIODO jak i NSA nie widzą przeszkód w tym aby administrator danych dłużnika podawał je do publicznej wiadomości, zgodnie z literą prawa.

„Dostateczne oznaczenie wierzytelności jest niezbędnym warunkiem, aby mogła ona stać się przedmiotem, którym można rozporządzić. Nie istnieje, bowiem wierzytelność „sama dla siebie”, tj. w oderwaniu od stron: wierzyciel – dłużnik. Wiedza o tym, przeciwko komu wierzytelność przysługuje, niezbędna jest dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności. Każdy dłużnik musi, zatem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych, skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i sytuacja taka ograniczałaby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty.”
( źródło http://www.giodo.gov.pl/318/id_art/3454/j/pl/).

Ale czy giełda wierzytelności może być skuteczniejszym narzędziem niż działania komornika?
Otóż może, ale nie należy jej traktować jako jedynego narzędzie do odzyskania należności.
Uzyskanie nakazu zapłaty wiążę się z kosztami i może trwać miesiącami. Nikt nie może zagwarantować nam, że po uzyskaniu nakazu zapłaty odzyskamy pieniądze. Z roku na rok spada również skuteczność egzekucji komorniczych, ponieważ dłużnicy są coraz lepiej wyedukowani w kwestii ucieczki przed egzekucją.

Giełdy Wierzytelności są zatem tworem wspomagającym odzyskiwanie pieniędzy od dłużników.Po pierwsze upubliczniając dane dłużnika-jego imię i nazwisko/nazwę firmy oraz kwotę zobowiązania podajemy do publicznej informacji, iż wskazana osoba/podmiot jest nierzetelnym kontrahentem.
Po drugie, wierzyciel wystawiający na sprzedaż dług może znaleźć osoby/firmy, które mają zobowiązania wobec dłużnika i mogą dokonać potrącenia.

Dla przykładu:
Przedsiębiorstwo „ABC” nie może wyegzekwować pieniędzy za wykonane prace od firmy „XYZ”. Firma „XYZ” z kolei wykonała usługę dla firmy „A-Z”. Firma „A-Z” kupuje długi firmy „XYZ” od przedsiębiorstwa „ABC”  i dokonuje potrącenia z faktur za wykonane prace.
Jeżeli dłużnikiem jest konsument pracujący na zlecenie jakiejś firmy, mechanizm działania jest taki sam.

Wystawienie długu na sprzedaż to szansa na odzyskanie pieniędzy również w sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie wyegzekwować pieniędzy.
Trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość, bo samo wystawienie wierzytelności na sprzedaż nie oznacza, że od raz znajdzie się nabywca.

Giełdy Wierzytelności należy zatem traktować bardziej jako wsparcie w procesie odzyskiwania należności niż jako alternatywę dla postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.
Należy pamiętać, że bez działań sądowych wierzytelności mogą się przedawnić i wówczas szanse na odzyskanie długu spadają do zera.


Dodano: 29 maja 2015r.
Tagi: długi, dłużnik, giełda wierzytelności, sprzedaż długu, wierzytelności,

Porozmawiaj
z konsultantem
i wybierz odpowiednią ofertę

Szybki kontakt
System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL