× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Usługi Rolne Dawid Jankowski w restrukturyzacji (Rybno)
NIP: 5711712401
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 827
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 74634. Jankowski Dawid prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolne Dawid Jankowski w Rybnie. [BMSiG-73852/2021]

Dawid Jankowski prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą Usługi Rolne Dawid Jankowski z siedzibą: 13-220 Rybno, ul. Nowomiejska 4 (PESEL dane ukryte), NIP 5711712401) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 30.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74634

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

30 listopada 2021

Poz. 74634. Jankowski Dawid prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Rolne Dawid Jankowski w Rybnie. [BMSiG-73852/2021]

Dawid Jankowski prowadzący gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą Usługi Rolne Dawid Jankowski z siedzibą: 13-220 Rybno, ul. Nowomiejska 4 (PESEL dane ukryte, NIP 5711712401) na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie doradca restrukturyzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. reprezentowane przez: Marcina Kopacza (nr licencji: 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008).
Dniem układowym jest dzień 30.11.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 231/2021 (6376) z dnia 30 listopada 2021 r. → Pozycja 74634

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL