× Zaloguj się menu: Start Postępowania Oferta Aktualności Wiedza O nas Kontakt
Powrót do postępowań
Mitel Mitura Wiesław w restrukturyzacji
NIP: 821-100-91-43
Status: W toku
Tryb: uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Dane sądu

Dane postępowania:

Kontakt dla wierzycieli: VINDICO Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Nr licencji: 1008
Telefon: 696 115 842
E-mail: biuro@vindico.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34436. Mitura Wiesław prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą MITEL Mitura Wiesław w Siedlcach.
[BMSiG-33467/2021]
Mitura Wiesław prowadzący Mitel Mitura Wiesław z siedzibą:
ul. Południowa 125, 08-110 Siedlce (NIP 821-100-91-
43, PESEL dane ukryte), na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy
z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-
19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze
zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.,
o której mowa wyżej.
Nadzorcą układu będzie VINDICO Doradztwo Gospodarcze
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 8862870068,
KRS 0000285859), w imieniu której działa Prezes Marcin
Kopacz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827) oraz
Wiceprezes Daniel Zabłocki (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego
1008).
Dniem układowym jest dzień 24.05.2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 101/2021 (6246) z dnia 27 maja 2021 r. → Pozycja 34436

System DEBITUM
Portal E-SYNDYK
Portal SYNDYKAUKCJE.PL